Jesteś tu nowy? Zacznij tutaj

Zrównoważony rozwój

artykuły z tej kategorii dotyczą rozwoju gospodarki w sposób przyjazny dla środowiska.Poruszane tematy będą dotyczyły, m.in. odnawialnych źródeł energii, recyklingu i odpowiedzialności producentów.

Unia Europejska przeznacza 500 milionów euro na wsparcie sektora obronnego

Rosyjska wojna napastnicza przeciwko Ukrainie wystawiła europejski przemysł obronny i rynek wyposażenia obronnego na próbę i ujawniła szereg braków, które osłabiają ich zdolność do zaspokojenia w wymagany, bezpieczny i terminowy sposób pilnych potrzeb państw członkowskich w zakresie produktów związanych z obronnością i systemów obrony, takich jak amunicja i pociski, przy uwzględnieniu wysokiego wskaźnika zużycia tych […]


Branża tekstyliów na celowniku Unii Europejskiej

Na początku lipca 2023r. Komisja Europejska przyjęła projekt dyrektywy, która ma zmienić dotychczasową Ramową Dyrektywę Odpadową. Tym razem skupiono się m.in. na odpadach tekstylnych, które zalicza się do sektora o jednym z największych zużyć zasobów, powodujących znaczące negatywne skutki dla środowiska. Branża tekstylna została wybrana również dlatego, że jej obecne finansowanie oraz luki technologiczne utrudniają […]


Greenwashing pod lupą Komisji Europejskiej

Jak Komisja Europejska zamierza walczyć z pseudoekologicznym marketingiem? Jakie tym samym założenia przewiduje projekt dyrektywy w sprawie uzasadniania oświadczeń środowiskowych? Istotną barierą dla zielonej transformacji jest pseudoekologiczny marketing. Mimo tego, że konsumenci poprzez swoje codzienne wybory chętnie wnosiliby wkład w bardziej zieloną gospodarkę, utrudnia to im jednak brak zaufania do ekologicznych działań przedsiębiorców i produktów. […]


Gospodarka obiegu zamkniętego odpowiedzią na grożącą nam katastrofę klimatyczną

Gospodarka cyrkularna, gospodarka o obiegu zamkniętym, GOZ – pewnie wielokrotnie słyszałeś_aś te określenia i intuicyjnie wiesz, co one oznaczają, ale czy wiesz, że to model, który powinien wdrażać każdy przedsiębiorca i każdy konsument? Tylko w ten sposób uda nam się zminimalizować negatywne skutki eksploatacji zasobów przez człowieka. Podczas rewolucji przemysłowej, jako ludzkość zauważyliśmy, że surowce, […]


Społeczna akceptacja przedsięwzięcia w kontekście Konwencji Aarhus

Decyzja o realizacji przedsięwzięcia powinna być podejmowana nie tylko na podstawie analizy technicznej i ekonomicznej, ale też z uwzględnieniem wpływu przedsięwzięcia na społeczność lokalną oraz na środowisko naturalne. Współpraca z lokalną społecznością i umożliwienie jej wpływania na decyzje inicjatora przedsięwzięcia mogą przyczynić się do osiągnięcia lepszych wyników projektu. Mogą też pomóc w zminimalizowaniu negatywnych skutków […]


Unia Europejska zaostrza przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów

W dniu 10 maja 2023 r. Parlament Europejski i Rada zatwierdziły zmiany w przepisach o bezpieczeństwie nieżywnościowych produktów konsumpcyjnych wprowadzanych do obrotu lub udostępnianych na rynku Unijnym. Omawiana zmiana nastąpiła w drodze przyjęcia jeszcze nieopublikowanego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, (dalej: „Rozporządzenie”). Nowe przepisy zakładają, że: Możliwość wprowadzania do obrotu […]


Shell opublikował nowe scenariusze bezpieczeństwa energetycznego

Czym są scenariusze energetyczne Shell’a ? Od wielu lat Shell przygotowuje analizy, których celem jest przedstawienie scenariuszy rozwoju światowej energetyki. Nie są to strategie ekonomiczne Shell’a, lecz materiały analityczne pomagające dostosowywać działania biznesowe do zmieniającej się rzeczywistości. Autor: Jakub Bednarek Zachęcamy do kontaktu: jakub.bednarek@maruszkin.pl


Dodatkowe wsparcie dla polskiego ciepłownictwa systemowego w ramach trwającej reformy EU ETS

W ramach implementacji pakietu legislacyjnego „Fit for 55” trwa reforma unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), której celem jest do 2030 roku redukcja emisji w systemie o 62%. W Polsce sektorem, który wyjątkowo odczuwa efekty rosnących cen emisji jest sektor ciepłownictwa systemowego, który odpowiada za dostarczenie ciepła do 40% gospodarstw domowych. Jednocześnie polskie […]


Czym jest Taksonomia i kiedy prowadzona działalność jest z nią zgodna?

Wiele przedsiębiorstw jest w trakcie analizy zgodności swojej działalności gospodarczych z kryteriami Taksonomii. Istotnym elementem tego procesu jest stwierdzenie czy spełnione są techniczne kryteria kwalifikacji w zakresie nie wyrządzania poważnej szkody celowi adaptacyjnemu. Zgodność z Taksonomią Taksonomia określa kryteria, na podstawie których można stwierdzić, że dana działalność gospodarcza jest zrównoważona środowiskowo. Jednocześnie przedsiębiorstwa niefinansowe raportujące […]


Czy Twoje przedsiębiorstwo chce działać zgodnie z Taksonomią? Jakie zatem standardy ochrony praw człowieka musi spełniać?

Autor:    /    Zrównoważony rozwój

Zgodnie z Taksonomią, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, działalność gospodarcza kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo, jeżeli jest prowadzona zgodnie z minimalnymi gwarancjami. Innymi słowy, przedsiębiorstwo prowadzące tę działalność musi przestrzegać określonych standardów ochrony praw człowieka i praw pracowniczych. Taksonomia […]


Zamknij

Firmowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze dla obecnych i przyszłych Klientów, informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter