Jesteś tu nowy? Zacznij tutaj

Aktualności

Czy zrealizujemy cele zrównoważonego rozwoju? Badanie Infuture Institute wskazuje na wiele przeszkód.

Stwierdzenie, czy uda nam się zrealizować cele zrównoważonego rozwoju wynikające z Agendy 2030, nie jest proste. Co prawda, pozostało nam już tylko 6 lat, ale świat zmienia się obecnie szybciej niż kiedykolwiek. Można natomiast oszacować, jakie trendy (i megatrendy) wpływają na realizację celów pozytywnie, a jakie negatywnie i sprawdzić, czy w ostateczności idziemy w dobrym kierunku.


Jak przygotować się do kontroli WIOŚ?

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (WIOŚ) jest jednym z organów ochrony środowiska, do którego zadań należy m.in. kontrola podmiotów korzystających ze środowiska. Jednak nie tylko jest on uprawniony do kontrolowania przedsiębiorców, ale także do nakładania administracyjnych kar pieniężnych w razie stwierdzenia nieprawidłowości.


Webinar „Standardy ochrony praw człowieka w przedsiębiorstwie”

Przedsiębiorstwo chcące zaraportować zgodność z tzw. taksonomią zobowiązane jest do przestrzegania minimalnych gwarancji zgodnie z wytycznymi ONZ i OECD. Co więcej, również dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD) będzie zobowiązywała do wdrożenia standardów ochrony praw człowieka w przedsiębiorstwie.


Twoja firma planuje zacząć lub już kompensuje emisje? Sprawdź, jakie przepisy dotyczące certyfikacji jednostek offsetowych proponuje UE!

W ostatnich miesiącach wiele kontrowersji otaczało kwestie kompensowania śladu węglowego (tzw. offset) przez międzynarodowe korporacje. Kompensowanie śladu węglowego to praktyka, w której jednostka lub firma redukuje lub neutralizuje ilość dwutlenku węgla (CO2) wyemitowaną do atmosfery poprzez finansowanie projektów lub działań, które pomagają wychwycić lub zredukować tę samą ilość CO2 w innym miejscu, np. poprzez sadzenie drzew lub inwestowanie w odnawialne źródła energii.


Planujesz inwestycję lub przedsięwzięcie? Bez decyzji środowiskowej możesz mieć problem jeszcze przed startem.

Jesteś przedsiębiorcą/inwestorem i masz zamiar zrealizować przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko lub zdrowie ludzi? Najprawdopodobniej będziesz musiał uzyskać decyzję środowiskową. Jest to trudny proces i często znacznie dłuższy niż przewiduje prawo.


Czym jest WIOŚ i dlaczego jako przedsiębiorca powinieneś to wiedzieć?

Zadaniem WIOŚ, czyli Inspekcji Ochrony Środowiska, jest kontrola, czy przepisy o ochronie środowiska są przestrzegane. WIOŚ bada i ocenia stan środowiska. Jako przedsiębiorca, musisz liczyć się z tym, że WIOŚ ma za zadanie kontrolować firmy pod kątem przestrzegania wymogów ochrony środowiska i ma w tym zakresie bardzo szerokie uprawnienia. WIOŚ może nałożyć na firmę administracyjną karę pieniężną nawet do 1 miliona złotych!


Kiedy trzeba uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Prowadzenie działalności związane jest z przestrzeganiem wielu istotnych wymogów prawnych. Jednym z nich jest konieczność uzyskania pozwolenia na eksploatację instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne. Co to właściwie oznacza? Jeżeli jesteś przedsiębiorcą eksploatującym instalację wytwarzającą: – będziesz musiał uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Eksploatując instalację bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków narażasz […]


Zamknij

Firmowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze dla obecnych i przyszłych Klientów, informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter