Kurze farmy przemysłowe zagrażające środowisku? Społeczność Kruszynian nadal walczy.

Kancelaria Maruszkin pro bono wspiera społeczność Kruszynian. Sąd w Białymstoku po raz kolejny uchylił tak zwaną decyzję środowiskową dla przemysłowych kurzych farm, które zagrażają środowisku.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Meczet_w_Kruszynianach

Dlaczego Kruszyniany są ważne?

Polska ma piękną historię wielowiekowej tolerancji i różnorodności kulturowej. Jednym z jej elementów jest kilkusetletnia obecność Tatarów skupiona między innymi w Kruszynianach koło Białegostoku[1]. Tradycja Tatarska to nie tylko wyjątkowa kuchnia, ale też dziedzictwo kulturowe, np. najstarszy drewniany meczet w Polsce. Dodatkowo ten obszar, w tym Puszcza Knyszyńska, to tereny cenne przyrodniczo. Są zamieszkane np. przez cietrzewie.

O co chodzi w sporze w Kruszynianach?

Niestety obecnie dziedzictwo kulturowe oraz wyjątkowe elementy środowiska są zagrożone. Wynika to z planów budowy tak zwanych przemysłowych kurzych farm w Kruszynianach. Budowa tego typu inwestycji nie jest zakazana, ale przepisy wymagają uzyskania decyzji środowiskowej. Decyzja środowiskowa określa, na jakich warunkach można zrealizować przedsięwzięcie, tak aby nie zniszczyło środowiska naturalnego. Przykładowo może określać, jak powinny być odprowadzane ścieki czy jakie urządzenia chroniące środowisko przed emisjami należy zamontować.

Liczne spory pomiędzy inwestorem, a społecznością lokalną wspieraną między innymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich trwają od 2018 r[2]. Kancelaria Maruszkin od lat pro bono wspiera lokalną społeczność za darmo reprezentując ją przed urzędami i sądami.

Ostatnio (wyrokiem z dnia 25 sierpnia 2023 r.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił po raz kolejny decyzje środowiskową dla przemysłowych kurników. Sąd wskazał, że wynikało to między innymi z naruszenia przepisów dotyczących wydawania decyzji środowiskowych, błędnego wyboru biegłego, niepoprawnego tzw. wariantowania, błędnego sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko czy sporządzenia uzasadnienia decyzji niezgodnie z wymogami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Co będzie dalej z decyzją środowiskową na budowę kurzej farmy?

Nie wiemy. Wiemy za to, że praca pro bono daje nam dużo satysfakcji zawodowej. Jeżeli pozwoli nam na to czas to dalej będziemy bronić Kruszynian. Czy to się opłaca? Nie. Czy warto? Tak. Tego typu inicjatywy dają nam dużo satysfakcji i przypominają nam o naszej misji. Prawo środowiskowe jest drogą do poprawy stanu środowiska naturalnego, ale też dobrobytu i zadowolenia społeczności lokalnych.

Autor: Franciszek Nowak

Zachęcamy do kontaktu: Franciszek.nowak@maruszkin.pl


[1] Szerzej zob. https://kruszyniany.com.pl/historia/

[2] Szerzej zob. https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/uchylono-decyzje-o-srodowiskowej-zgodzie-na-inwestycje-w-kruszynianach , https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-kruszyniany-kurniki-sko i https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/kruszyniany-inwestycja-drobiarska-sko-rpo-skarga-wsa-wyrok

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter