Jesteś tu nowy? Zacznij tutaj

Artykuły napisane przez:

Radosław Maruszkin

Komentarz Zespołu Kancelarii Maruszkin o systemie ETS już dostępny!

Nasz Zespół przygotował pierwszy na rynku komentarz do ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Ustawa umożliwi funkcjonowanie w Polsce systemu EU ETS, czyli najważniejszego instrumentu europejskiej polityki klimatycznej. System EU ETS nakłada cenę na emisję CO2 poprze zobowiązanie podmiotów nim objętych do rozliczania uprawnień to emisji. […]


GOZ w Taksonomii – Webinar organizowany przez Cyrkl

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z webinarem dotyczącym Taksonomii w odniesieniu do gospodarki w obiegu zamkniętym. Odpowiadaliśmy na pytania: czym jest Taksonomia i jakich inwestycji będzie dotyczyć nowe prawo unijne i gdzie w tym jest GOZ. Webinar poprowadził Jakub Bednarek dla Cyrkl: Disruptors in the World of Waste Management. Masz pytania? Skontaktuj się z nami: […]


Greenwashing pod lupą Komisji Europejskiej

Jak Komisja Europejska zamierza walczyć z pseudoekologicznym marketingiem? Jakie tym samym założenia przewiduje projekt dyrektywy w sprawie uzasadniania oświadczeń środowiskowych? Istotną barierą dla zielonej transformacji jest pseudoekologiczny marketing. Mimo tego, że konsumenci poprzez swoje codzienne wybory chętnie wnosiliby wkład w bardziej zieloną gospodarkę, utrudnia to im jednak brak zaufania do ekologicznych działań przedsiębiorców i produktów. […]


Taksonomia i gospodarka obiegu zamkniętego – jak to się wiąże?

Pojęcie Taksonomii coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej, ale jeszcze nie wszyscy do końca rozumieją, o co tak naprawdę chodzi. Taksonomia (czyli rozporządzenie UE 2020/852) tworzy zasady, na podstawie których można określić, czy dana działalność gospodarcza jest zrównoważona środowiskowo. W tym roku Komisja Europejska planuje uszczegółowić Taksonomię poprzez przedstawienie kryteriów pozwalających określić, że dana […]


Kiedy wejdą w życie nowe obowiązki z zakresu Taksonomii? 

Komisja Europejska opublikowała w pierwszym tygodniu kwietnia projekt aktu delegowanego określającego techniczne kryteria kwalifikacji dla czterech celów środowiskowych (zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola oraz ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów) oraz wprowadzających zmiany do istniejących aktów delegowanych, tj. technicznych kryteriów kwalifikacji […]


Regulacja CCS/CCU w prawie UE

Europejskie Prawo Klimatyczne zakłada, iż Unia osiągnie do 2050 r. neutralność klimatyczną, czyli jakiekolwiek emisje gazów cieplarnianych będą równoważone ich pochłanianiem. Już obecnie wiemy, iż niemożliwe będzie wyeliminowanie wszystkich emisji gazów cieplarnianych, w związku z czym w dojściu do neutralności klimatycznej istotną rolę odegrają między innymi technologie CCS (tj. wychwytywania i składowanie dwutlenku węgla, ang. […]


Shell opublikował nowe scenariusze bezpieczeństwa energetycznego

Czym są scenariusze energetyczne Shell’a ? Od wielu lat Shell przygotowuje analizy, których celem jest przedstawienie scenariuszy rozwoju światowej energetyki. Nie są to strategie ekonomiczne Shell’a, lecz materiały analityczne pomagające dostosowywać działania biznesowe do zmieniającej się rzeczywistości. Autor: Jakub Bednarek Zachęcamy do kontaktu: jakub.bednarek@maruszkin.pl


Dodatkowe wsparcie dla polskiego ciepłownictwa systemowego w ramach trwającej reformy EU ETS

W ramach implementacji pakietu legislacyjnego „Fit for 55” trwa reforma unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), której celem jest do 2030 roku redukcja emisji w systemie o 62%. W Polsce sektorem, który wyjątkowo odczuwa efekty rosnących cen emisji jest sektor ciepłownictwa systemowego, który odpowiada za dostarczenie ciepła do 40% gospodarstw domowych. Jednocześnie polskie […]


Nowe zasady przydziału bezpłatnych uprawnień EU ETS dla przemysłu

Po zakończeniu trilogów (nieformalnych negocjacji pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą z udziałem Komisji) proces legislacyjny dotyczący reformy dyrektywy 2003/87 regulującej funkcjonowanie systemu EU ETS (unijnego system handlu uprawnieniami do emisji) zmierza do końca. Obecnie pozostało jedynie oficjalne przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę zaproponowanych w systemie zmian. Podstawowym celem reformy systemu jest dopasowanie unijnych instrumentów […]


Czym jest Taksonomia i kiedy prowadzona działalność jest z nią zgodna?

Wiele przedsiębiorstw jest w trakcie analizy zgodności swojej działalności gospodarczych z kryteriami Taksonomii. Istotnym elementem tego procesu jest stwierdzenie czy spełnione są techniczne kryteria kwalifikacji w zakresie nie wyrządzania poważnej szkody celowi adaptacyjnemu. Zgodność z Taksonomią Taksonomia określa kryteria, na podstawie których można stwierdzić, że dana działalność gospodarcza jest zrównoważona środowiskowo. Jednocześnie przedsiębiorstwa niefinansowe raportujące […]


Zamknij

Firmowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze dla obecnych i przyszłych Klientów, informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter