Jesteś tu nowy? Zacznij tutaj

Artykuły napisane przez:

Radosław Maruszkin

Jak przygotować się do kontroli WIOŚ?

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (WIOŚ) jest jednym z organów ochrony środowiska, do którego zadań należy m.in. kontrola podmiotów korzystających ze środowiska. Jednak nie tylko jest on uprawniony do kontrolowania przedsiębiorców, ale także do nakładania administracyjnych kar pieniężnych w razie stwierdzenia nieprawidłowości.


Organizacje Odzysku Opakowań mogą za Ciebie zrealizować obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami i odpadami opakowaniowymi. Jak wygląda współpraca z OOO?

Gospodarka obiegu zamkniętego to model, do którego powinniśmy dążyć, by poprawić stan środowiska naturalnego. Jednym z najważniejszych założeń tego modelu jest maksymalne ograniczenie wytwarzania odpadów, a docelowo nawet ich eliminacja. Więcej o GOZ pisaliśmy tutaj. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i wprowadzasz na rynek opakowania, zgodnie z ustawą, ciąży na Tobie szereg obowiązków. Jednym z nich jest […]


Rosną polskie problemy z wodą. Jakie rozwiązania proponuje Rząd?

Ze względu na pogłębiający się kryzys klimatyczny dostępność wody w Polsce spada. Susza rolnicza staje się nową normą, a niektóre gminy rozważają wprowadzenie ograniczeń w użyciu wody dla domów jednorodzinnych.  Zgodnie z danymi Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa, obecnie aż 7 województw dotknięta jest suszą rolniczą, co odbija się na gospodarce i zdolnościach produkcyjnych ziemi, […]


Zwycięstwo społeczeństwa obywatelskiego w sprawie zmian klimatu!

Postanowienia Polityki energetycznej Stanu Montana zostały uznane przez Sąd Dystryktu Montana za niekonstytucyjne. Postanowienia te zakazują uwzględniania emisji gazów cieplarnianych i zmian klimatu podczas przeprowadzania ocen środowiskowych. Taki wyrok jest ważnym zwycięstwem obywatelek i obywateli przeciwko rządom w klimatycznej walce. W dniu 14 sierpnia 2023 r. roku, Pierwszy Sąd Dystryktu Montana w hrabstwie Lewis i […]


Projekt nowelizacji Dyrektywy w sprawie odpadów przedstawiony przez Komisję Europejską

W dniu 5 lipca Komisja Europejska przedstawiła projekt nowelizacji Dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów. Projekt jest efektem długotrwałej analizy i konsultacji, w których wzięło udział 198 podmiotów. Ma on na celu przede wszystkim wprowadzenie bardziej cyrkularnego i zrównoważonego zarządzania odpadami włókienniczymi, tak by urzeczywistniać wizję wyrażoną przez Komisje w Strategii UE na rzecz zrównoważonych wyrobów […]


Krajowy Plan Gospodarowania Odpadami przyjęty

Informujemy, że 12 czerwca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła oczekiwany Krajowy Plan Gospodarowania Odpadami do 2028 r (KPGO)[1]. Dokument ten wymienia cele i zadania w zakresie gospodarowania odpadami w latach 2023-2028, ale także perspektywicznie dotyczy on okresu, aż do 2035 r. Do aktualizacji KPGO Rząd zobowiązany był na mocy ustawy o odpadach. Istotne również jest […]


Prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych przyjęte

Prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych (znane szerzej jako Nature Restoration Law) zostało w zeszłym tygodniu przyjęte przez Parlament Europejski, mimo lobbingu niektórych środowisk politycznych oraz rolniczo-leśniczych. Prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych jest jednym ze sztandarowych projektów Komisji Europejskiej, mających urzeczywistniać założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Jego głównymi celami jest obudowa ekosystemów, siedlisk i gatunków na obszarach […]


Zamknij

Firmowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze dla obecnych i przyszłych Klientów, informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter