Jesteś tu nowy? Zacznij tutaj

Prawo Unii Europejskiej

artykuły z tej kategorii dotyczą teorii prawa UE. Poruszane tematy będą dotyczyły, m.in. dyrektyw, traktatów i bieżących wydarzeń.

Twoja firma planuje zacząć lub już kompensuje emisje? Sprawdź, jakie przepisy dotyczące certyfikacji jednostek offsetowych proponuje UE!

W ostatnich miesiącach wiele kontrowersji otaczało kwestie kompensowania śladu węglowego (tzw. offset) przez międzynarodowe korporacje. Kompensowanie śladu węglowego to praktyka, w której jednostka lub firma redukuje lub neutralizuje ilość dwutlenku węgla (CO2) wyemitowaną do atmosfery poprzez finansowanie projektów lub działań, które pomagają wychwycić lub zredukować tę samą ilość CO2 w innym miejscu, np. poprzez sadzenie drzew lub inwestowanie w odnawialne źródła energii.


Zakaz stosowania rtęci w kolejnych produktach!

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą dokonującym eksportu, importu lub wytwarzasz produkty zawierające rtęć (np. lampy fluorescencyjne, aparatura pomiarowa lub film i papier fotograficzny) musisz przygotować się na zaprzestanie działalności w tym zakresie. Jak bardzo szkodliwa jest rtęć ? Rtęć stanowi poważne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Narażenie na rtęć może powodować trwałe uszkodzenie mózgu i nerek […]


Dr Radosław Maruszkin na Konferencji na Politechnice Koszalińskiej

Na zeszłotygodniowej Konferencji na Politechnice Koszalińskiej „Program lokalnej samowystarczalności energetycznej i gospodarki obiegu zamkniętego” podczas konferencji prasowej dr Radosław Maruszkin zwracał uwagę na działania Polski i polskich podmiotów w zakresie GOZ i gospodarki odpadami, w kontekście prawa Unii Europejskiej. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem! Z pełnym podsumowaniem Konferencji można zapoznać się tutaj: https://lnkd.in/drK6bYa3


Unia Europejska przeznacza 500 milionów euro na wsparcie sektora obronnego

Rosyjska wojna napastnicza przeciwko Ukrainie wystawiła europejski przemysł obronny i rynek wyposażenia obronnego na próbę i ujawniła szereg braków, które osłabiają ich zdolność do zaspokojenia w wymagany, bezpieczny i terminowy sposób pilnych potrzeb państw członkowskich w zakresie produktów związanych z obronnością i systemów obrony, takich jak amunicja i pociski, przy uwzględnieniu wysokiego wskaźnika zużycia tych […]


Komentarz Zespołu Kancelarii Maruszkin o systemie ETS już dostępny!

Nasz Zespół przygotował pierwszy na rynku komentarz do ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Ustawa umożliwi funkcjonowanie w Polsce systemu EU ETS, czyli najważniejszego instrumentu europejskiej polityki klimatycznej. System EU ETS nakłada cenę na emisję CO2 poprze zobowiązanie podmiotów nim objętych do rozliczania uprawnień to emisji. […]


Projekt nowelizacji Dyrektywy w sprawie odpadów przedstawiony przez Komisję Europejską

W dniu 5 lipca Komisja Europejska przedstawiła projekt nowelizacji Dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów. Projekt jest efektem długotrwałej analizy i konsultacji, w których wzięło udział 198 podmiotów. Ma on na celu przede wszystkim wprowadzenie bardziej cyrkularnego i zrównoważonego zarządzania odpadami włókienniczymi, tak by urzeczywistniać wizję wyrażoną przez Komisje w Strategii UE na rzecz zrównoważonych wyrobów […]


UE przyjęła konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w zakresie emisji gazów odlotowych w sektorze chemicznym.

W dniu 6 grudnia 2022 r. Komisja Europejska w drodze Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2022/2427 przyjęła konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do wspólnych systemów gospodarowania gazami odlotowymi i oczyszczania gazów odlotowych w sektorze chemicznym. Omawiane Konkluzje dotyczące BAT weszły w […]


Prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych przyjęte

Prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych (znane szerzej jako Nature Restoration Law) zostało w zeszłym tygodniu przyjęte przez Parlament Europejski, mimo lobbingu niektórych środowisk politycznych oraz rolniczo-leśniczych. Prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych jest jednym ze sztandarowych projektów Komisji Europejskiej, mających urzeczywistniać założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Jego głównymi celami jest obudowa ekosystemów, siedlisk i gatunków na obszarach […]


Zamknij

Firmowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze dla obecnych i przyszłych Klientów, informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter