Jesteś tu nowy? Zacznij tutaj

Ochrona klimatu

artykuły z tej kategorii dotyczą ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, np. dwutlenku węgla. Poruszane tematy będą dotyczyły, m.in. EU ETS czyli systemu handlu uprawnieniami do emisji, Porozumienia paryskiego i śladu węglowego.

Twój zakład zlokalizowany jest wzdłuż rzeki Odry? Uważaj, zmieniają się przepisy!

W zeszłym tygodniu została opublikowana ustawa o rewitalizacji Odry. Oznacza to, że zaostrzone zostają przepisy dotyczące ochrony środowiska i wód. Pozwolenia wodnoprawne i zintegrowane, które posiadasz mogą zostać zweryfikowane. Co zmienia ustawa o rewitalizacji Odry? Z powodu zanieczyszczenia rzeki Odry i masowej śmierci ryb w 2022 r. została przyjęta nowa ustawa o rewitalizacji rzeki Odry. […]


Rosną polskie problemy z wodą. Jakie rozwiązania proponuje Rząd?

Ze względu na pogłębiający się kryzys klimatyczny dostępność wody w Polsce spada. Susza rolnicza staje się nową normą, a niektóre gminy rozważają wprowadzenie ograniczeń w użyciu wody dla domów jednorodzinnych.  Zgodnie z danymi Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa, obecnie aż 7 województw dotknięta jest suszą rolniczą, co odbija się na gospodarce i zdolnościach produkcyjnych ziemi, […]


Komentarz Zespołu Kancelarii Maruszkin o systemie ETS już dostępny!

Nasz Zespół przygotował pierwszy na rynku komentarz do ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Ustawa umożliwi funkcjonowanie w Polsce systemu EU ETS, czyli najważniejszego instrumentu europejskiej polityki klimatycznej. System EU ETS nakłada cenę na emisję CO2 poprze zobowiązanie podmiotów nim objętych do rozliczania uprawnień to emisji. […]


System kaucyjny w Polsce na ostatniej prostej! Co przewiduje ustawa?

Polska od około dwóch lat proceduje projekt ustawy kaucyjnej. Prace nad projektem znacznie przyspieszyły w ostatnim czasie. Prace nad nową ustawą kaucyjną są już na końcowym etapie. Ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu. Do 11 września 2023 r. projekt kaucyjny jest w notyfikacji, to znaczy poddawany jest sprawdzeniu, czy jest zgodny z prawem europejskim. Może […]


Zwycięstwo społeczeństwa obywatelskiego w sprawie zmian klimatu!

Postanowienia Polityki energetycznej Stanu Montana zostały uznane przez Sąd Dystryktu Montana za niekonstytucyjne. Postanowienia te zakazują uwzględniania emisji gazów cieplarnianych i zmian klimatu podczas przeprowadzania ocen środowiskowych. Taki wyrok jest ważnym zwycięstwem obywatelek i obywateli przeciwko rządom w klimatycznej walce. W dniu 14 sierpnia 2023 r. roku, Pierwszy Sąd Dystryktu Montana w hrabstwie Lewis i […]


Krajowy Plan Gospodarowania Odpadami przyjęty

Informujemy, że 12 czerwca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła oczekiwany Krajowy Plan Gospodarowania Odpadami do 2028 r (KPGO)[1]. Dokument ten wymienia cele i zadania w zakresie gospodarowania odpadami w latach 2023-2028, ale także perspektywicznie dotyczy on okresu, aż do 2035 r. Do aktualizacji KPGO Rząd zobowiązany był na mocy ustawy o odpadach. Istotne również jest […]


UE przyjęła konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w zakresie emisji gazów odlotowych w sektorze chemicznym.

W dniu 6 grudnia 2022 r. Komisja Europejska w drodze Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2022/2427 przyjęła konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do wspólnych systemów gospodarowania gazami odlotowymi i oczyszczania gazów odlotowych w sektorze chemicznym. Omawiane Konkluzje dotyczące BAT weszły w […]


GOZ w Taksonomii – Webinar organizowany przez Cyrkl

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z webinarem dotyczącym Taksonomii w odniesieniu do gospodarki w obiegu zamkniętym. Odpowiadaliśmy na pytania: czym jest Taksonomia i jakich inwestycji będzie dotyczyć nowe prawo unijne i gdzie w tym jest GOZ. Webinar poprowadził Jakub Bednarek dla Cyrkl: Disruptors in the World of Waste Management. Masz pytania? Skontaktuj się z nami: […]


Gospodarka obiegu zamkniętego odpowiedzią na grożącą nam katastrofę klimatyczną

Gospodarka cyrkularna, gospodarka o obiegu zamkniętym, GOZ – pewnie wielokrotnie słyszałeś_aś te określenia i intuicyjnie wiesz, co one oznaczają, ale czy wiesz, że to model, który powinien wdrażać każdy przedsiębiorca i każdy konsument? Tylko w ten sposób uda nam się zminimalizować negatywne skutki eksploatacji zasobów przez człowieka. Podczas rewolucji przemysłowej, jako ludzkość zauważyliśmy, że surowce, […]


Taksonomia i gospodarka obiegu zamkniętego – jak to się wiąże?

Pojęcie Taksonomii coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej, ale jeszcze nie wszyscy do końca rozumieją, o co tak naprawdę chodzi. Taksonomia (czyli rozporządzenie UE 2020/852) tworzy zasady, na podstawie których można określić, czy dana działalność gospodarcza jest zrównoważona środowiskowo. W tym roku Komisja Europejska planuje uszczegółowić Taksonomię poprzez przedstawienie kryteriów pozwalających określić, że dana […]


Zamknij

Firmowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze dla obecnych i przyszłych Klientów, informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter