Jesteś tu nowy? Zacznij tutaj

Ochrona środowiska

artykuły z tej kategorii dotyczą, m.in. ochrony powietrza, wód czy przyrody. Poruszane tematy będą dotyczyły, m.in. decyzji środowiskowych, pozwoleń i opłat środowiskowych.

Twój zakład zlokalizowany jest wzdłuż rzeki Odry? Uważaj, zmieniają się przepisy!

W zeszłym tygodniu została opublikowana ustawa o rewitalizacji Odry. Oznacza to, że zaostrzone zostają przepisy dotyczące ochrony środowiska i wód. Pozwolenia wodnoprawne i zintegrowane, które posiadasz mogą zostać zweryfikowane. Co zmienia ustawa o rewitalizacji Odry? Z powodu zanieczyszczenia rzeki Odry i masowej śmierci ryb w 2022 r. została przyjęta nowa ustawa o rewitalizacji rzeki Odry. […]


Organizacje Odzysku Opakowań mogą za Ciebie zrealizować obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami i odpadami opakowaniowymi. Jak wygląda współpraca z OOO?

Gospodarka obiegu zamkniętego to model, do którego powinniśmy dążyć, by poprawić stan środowiska naturalnego. Jednym z najważniejszych założeń tego modelu jest maksymalne ograniczenie wytwarzania odpadów, a docelowo nawet ich eliminacja. Więcej o GOZ pisaliśmy tutaj. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i wprowadzasz na rynek opakowania, zgodnie z ustawą, ciąży na Tobie szereg obowiązków. Jednym z nich jest […]


Rosną polskie problemy z wodą. Jakie rozwiązania proponuje Rząd?

Ze względu na pogłębiający się kryzys klimatyczny dostępność wody w Polsce spada. Susza rolnicza staje się nową normą, a niektóre gminy rozważają wprowadzenie ograniczeń w użyciu wody dla domów jednorodzinnych.  Zgodnie z danymi Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa, obecnie aż 7 województw dotknięta jest suszą rolniczą, co odbija się na gospodarce i zdolnościach produkcyjnych ziemi, […]


Komentarz Zespołu Kancelarii Maruszkin o systemie ETS już dostępny!

Nasz Zespół przygotował pierwszy na rynku komentarz do ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Ustawa umożliwi funkcjonowanie w Polsce systemu EU ETS, czyli najważniejszego instrumentu europejskiej polityki klimatycznej. System EU ETS nakłada cenę na emisję CO2 poprze zobowiązanie podmiotów nim objętych do rozliczania uprawnień to emisji. […]


Zwycięstwo społeczeństwa obywatelskiego w sprawie zmian klimatu!

Postanowienia Polityki energetycznej Stanu Montana zostały uznane przez Sąd Dystryktu Montana za niekonstytucyjne. Postanowienia te zakazują uwzględniania emisji gazów cieplarnianych i zmian klimatu podczas przeprowadzania ocen środowiskowych. Taki wyrok jest ważnym zwycięstwem obywatelek i obywateli przeciwko rządom w klimatycznej walce. W dniu 14 sierpnia 2023 r. roku, Pierwszy Sąd Dystryktu Montana w hrabstwie Lewis i […]


Projekt nowelizacji Dyrektywy w sprawie odpadów przedstawiony przez Komisję Europejską

W dniu 5 lipca Komisja Europejska przedstawiła projekt nowelizacji Dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów. Projekt jest efektem długotrwałej analizy i konsultacji, w których wzięło udział 198 podmiotów. Ma on na celu przede wszystkim wprowadzenie bardziej cyrkularnego i zrównoważonego zarządzania odpadami włókienniczymi, tak by urzeczywistniać wizję wyrażoną przez Komisje w Strategii UE na rzecz zrównoważonych wyrobów […]


Krajowy Plan Gospodarowania Odpadami przyjęty

Informujemy, że 12 czerwca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła oczekiwany Krajowy Plan Gospodarowania Odpadami do 2028 r (KPGO)[1]. Dokument ten wymienia cele i zadania w zakresie gospodarowania odpadami w latach 2023-2028, ale także perspektywicznie dotyczy on okresu, aż do 2035 r. Do aktualizacji KPGO Rząd zobowiązany był na mocy ustawy o odpadach. Istotne również jest […]


UE przyjęła konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w zakresie emisji gazów odlotowych w sektorze chemicznym.

W dniu 6 grudnia 2022 r. Komisja Europejska w drodze Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2022/2427 przyjęła konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do wspólnych systemów gospodarowania gazami odlotowymi i oczyszczania gazów odlotowych w sektorze chemicznym. Omawiane Konkluzje dotyczące BAT weszły w […]


Prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych przyjęte

Prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych (znane szerzej jako Nature Restoration Law) zostało w zeszłym tygodniu przyjęte przez Parlament Europejski, mimo lobbingu niektórych środowisk politycznych oraz rolniczo-leśniczych. Prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych jest jednym ze sztandarowych projektów Komisji Europejskiej, mających urzeczywistniać założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Jego głównymi celami jest obudowa ekosystemów, siedlisk i gatunków na obszarach […]


Branża tekstyliów na celowniku Unii Europejskiej

Na początku lipca 2023r. Komisja Europejska przyjęła projekt dyrektywy, która ma zmienić dotychczasową Ramową Dyrektywę Odpadową. Tym razem skupiono się m.in. na odpadach tekstylnych, które zalicza się do sektora o jednym z największych zużyć zasobów, powodujących znaczące negatywne skutki dla środowiska. Branża tekstylna została wybrana również dlatego, że jej obecne finansowanie oraz luki technologiczne utrudniają […]


Zamknij

Firmowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze dla obecnych i przyszłych Klientów, informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter