EMAS to skrót od Wspólnotowego Systemu Ekozarządzania i Audytu. Jest to system zarządzania środowiskowego, w którym dobrowolnie mogą uczestniczyć organizacje, które chcą spełniać wyższe niż konkurencja standardy dbałości o środowisko.

Głównym założeniem systemu certyfikacji EMAS jest wyróżnienie tych organizacji, które wychodzą poza zakres minimalnej zgodności z przepisami. To znaczy, że ciągle doskonalą efekty swojej działalności w zakresie ochrony środowiska.

System EMAS cieszy się coraz większym zainteresowaniem w wielu krajach europejskich, w Polsce także. Jest to bowiem najbardziej wiarygodny system certyfikacji środowiskowej spośród obecnie funkcjonujących systemów środowiskowych, który potwierdza ciągłe doskonalenie efektywności ekologicznej w organizacjach.

Kto może zarejestrować się w EMAS?

O certyfikat EMAS mogą ubiegać się wszystkie podmioty, publiczne i prywatne, duże i małe, działające we wszystkich sektorach. W systemie EMAS mogą zostać zarejestrowane organizacje, takie jak przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje, urzędy. Właściwie nie ma ograniczeń.

Aby funkcjonować zgodnie z EMAS należy wdrożyć i utrzymywać prawidłowo skonstruowany i sprawnie funkcjonujący system zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie. Jak można się domyślić, wdrożenie takiego systemu jest procesem złożonym i wielokierunkowym, wymagającym pełnego zaangażowania kierownictwa i pracowników.

O tym, czy system jest prawidłowo skonstruowany i funkcjonujący decyduje jego zgodność z wymaganiami normy ISO 14001:2015. Jednak o tym, czy norma ISO 14001 jest spełniona decyduje nie sam podmiot ubiegający się o rejestrację w systemie EMAS, a podmiot akredytujący, którym w Polsce jest Polskie Centrum Akredytacji.

W Polsce, po spełnieniu odpowiednich warunków, podmiot zostaje wpisany do rejestru prowadzonego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Jakie są etapy ubiegania się o rejestrację w europejskim systemie EMAS?

Komisja Europejska wyróżnia 8 etapów ubiegania się o rejestracje w systemie. Są to:

 1. Etap planowania i przygotowania.
 2. Etap definiowania polityki środowiskowej.
 3. Etap rozwoju programu środowiskowego.
 4. Etap ustalenia i implementacji systemu zarządzania środowiskowego.
 5. Etap audytu wewnętrznego.
 6. Etap oświadczenia środowiskowego.
 7. Etap audytu zewnętrznego.
 8. Etap rejestracji w systemie.

Z prawnego punktu widzenia, podstawowe zasady systemu określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającym rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE 123.

Jakie są korzyści z wdrożenia systemu?

Wdrożenie systemu EMAS przynosi wiele korzyści dla firm. Przede wszystkim, organizacje, które zdecydują się na jego wdrożenie, zobowiązują się do oceny swojego wpływu na środowisko i doskonalenia swojej działalności przyjaznej środowisku.

Wdrożenie i utrzymywanie prawidłowo skonstruowanego i sprawnie funkcjonującego systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ) stanowi warunek konieczny dla uzyskania rejestracji EMAS. Dzięki temu, organizacje mogą poprawić swoją efektywność energetyczną, oszczędzać zasoby i energię, zmniejszyć ryzyko występowania sytuacji generujących nieprzewidziane koszty, np. kar za niespełnienie wymagań prawnych.

Wdrożenie systemu może również wpłynąć pozytywnie na wizerunek firmy, poprzez zwiększenie jej wiarygodności i przejrzystości środowiskowej.

Dlaczego audyt środowiskowy może pomóc we wprowadzeniu systemu EMAS?

Podczas audytu środowiskowego firma prowadząca takie działanie analizuje wszystkie aspekty zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie. Dokonuje rozpoznania terenu, analizy emitorów zanieczyszczeń, analizę zagrożeń i ryzyk oraz rekomenduje działania, które pozwolą przygotować spółkę do ubiegania się o rejestrację w systemie EMAS.

Nasza kancelaria świadczy usługi w tym zakresie, pomaga we wdrażaniu EMAS i pomaga zrozumieć prawne aspekty systemu. Zapraszamy do kontaktu!

Autor: Franciszek Nowak

Kontakt: franciszek.nowak@maruszkin.pl

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
 • pspa
 • cpc
 • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter