Czy zrealizujemy cele zrównoważonego rozwoju? Badanie Infuture Institute wskazuje na wiele przeszkód.

Stwierdzenie, czy uda nam się zrealizować cele zrównoważonego rozwoju wynikające z Agendy 2030, nie jest proste. Co prawda, pozostało nam już tylko 6 lat, ale świat zmienia się obecnie szybciej niż kiedykolwiek. Można natomiast oszacować, jakie trendy (i megatrendy) wpływają na realizację celów pozytywnie, a jakie negatywnie i sprawdzić, czy w ostateczności idziemy w dobrym kierunku.

Raport „Wpływ trendów na Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) 2023” odpowiada na pytania:

 • jaki jest wpływ megatrendów i trendów na cele zrównoważonego rozwoju,
 • czy aktualne trendy pozwalają je realizować,
 • jakie są wg Polaków najważniejsze i najmniej ważne SDG,
 • co ma negatywny i pozytywny wpływ na realizację SDG.

Niestety, jak podsumowują autorzy raportu, aktualne światowe trendy uniemożliwiają realizację celów przyjętych przez ONZ. W przypadku wielu celów zaczęliśmy się cofać, co jest wyjątkowo negatywnym zjawiskiem. Co ciekawe 57% Polaków nic nie wie na temat celów zrównoważonego rozwoju!

Większość z nas jednak za najważniejsze uznała cele takie jak:

 • Dobre zdrowie i jakość życia,
 • Czysta woda i warunku sanitarne,
 • Zero głodu,
 • Wzrost gospodarczy i godna praca,
 • Dobra jakość edukacji.

Z kolei cele, które wg Polaków są najmniej ważne to:

 • Życie pod wodą,
 • Partnerstwa na rzecz celów,
 • Równość płci,
 • Mniej nierówności,
 • Zrównoważone miasta i społeczności.

Obecnie megatrendy, które obserwujemy na świecie mają pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy, różnorodność biologiczną i odpowiedzialną konsumpcję i produkcję. Niestety istnieją też megatrendy, które mają negatywny wpływ na cele i przede wszystkim wpływają negatywnie na pokój, godność i partnerstwa.

Głównym megatrendem, który przeciwdziała realizacji celów jest multipolaryzacja. Trendy, które utrudniają realizację celów to antynauka, druga zimna wojna, osamotnienie, rozpad państwowości, rozczarowanie demokracją.

Wg badania, megatrendy, które wspierają realizację celów zrównoważonego rozwoju to bioera i symbiocen. Trendy, które pomagają w realizacji celów to z kolei bioinfrastruktura, hiperlokalność, rezyliencja, bioekonomia, bioarchitertura, biomateriały. 

Cały raport dostępny jest na stronie Infuture Institute i serdecznie zachęcamy do pobrania. To ogrom wartościowej wiedzy pozwalającej firmom, NGO’som i instytucjom świadomie wspierać realizację celów zrównoważonego rozwoju.

Autorka: Maria Jędrzejewska

Zachęcamy do kontaktu: maria.jedrzejewska@maruszkin.pl

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
 • pspa
 • cpc
 • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter