Jesteś tu nowy? Zacznij tutaj

Ochrona środowiska i prawo klimatyczne okiem prawnika.

Strona kancelarii adwokackiej Maruszkin. W ramach aktualności będą dodawane informacje, m.in. o najnowszych:

  1. zmianach w polskim, unijnym i międzynarodowym prawie,
  2. trendach w wybranych sektorach gospodarki, np. przemyśle wytwórczym i chemicznym, branży odpadowej, sektorze wodno-kanalizacyjnym i energetyce, oraz
  3. dobrych praktykach w obszarze ochrony środowiska i klimatu
Najnowsze artykuły

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Coraz więcej zachodzi zmian prawnych w obrębie gospodarowania odpadami. W dniu 9 stycznia 2023 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (Dz. U. 2023 r. poz. 56).  Rozporządzenie weszło w życie 24 stycznia 2023 r. Ogólnie mówiąc, powyższe rozporządzenie określa wymagania […]


Jaki będzie kształt europejskiego rynku energii elektrycznej ?

Komisja Europejska rozpoczęła 23 stycznia długo oczekiwane konsultacje ws. kształtu rynku energii elektrycznej. Działania Komisji stanowią odpowiedź na wysokie ceny energii elektrycznej, które utrzymywały się na europejskim rynku od 2021 r., a szczególnie dotkliwie były odczuwane po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Stan europejskiego rynku energii Jak podkreśliła w dokumentach konsultacyjnych Komisja, obecna struktura rynku energii […]


Czy Twoje przedsiębiorstwo chce działać zgodnie z Taksonomią? Jakie zatem standardy ochrony praw człowieka musi spełniać?

Autor:    /    Zrównoważony rozwój

Zgodnie z Taksonomią, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, działalność gospodarcza kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo, jeżeli jest prowadzona zgodnie z minimalnymi gwarancjami. Innymi słowy, przedsiębiorstwo prowadzące tę działalność musi przestrzegać określonych standardów ochrony praw człowieka i praw pracowniczych. Taksonomia […]


Komisja Europejska opublikowała raport dotyczący funkcjonowania europejskiego systemu handlu uprawnieniami (EU ETS).

Autor:    /    Ochrona klimatu

W grudniu zeszłego roku Komisja Europejska opublikowała cykliczny raport dotyczący funkcjonowania unijnego rynku emisji (EU ETS) w 2021 r. oraz pierwszej połowie 2022 r. Od 2005 r. EU ETS przyczynił się do spadku emisji w sektorze energetycznym oraz ciężkiego przemysłu o 34.6% względem historycznych poziomów. Jednocześnie obecnie na ukończeniu są prace legislacyjne zmierzające do dostosowania […]


Jak kształtują się przepisy dot. ochrony powierzchni ziemi?

Autor:    /    Ochrona środowiska

Przez długi czas w Polsce przemysł prowadził intensywną działalność, skutkiem czego stan gleb w kraju był niezadowalający. Jednak ostatnie dekady wprowadziły zmiany prowadzące do redukcji a przede wszystkim do niedopuszczenia do zanieczyszczenia gleb. Glebę można zanieczyścić na wiele sposobów. Zanieczyszczona gleba to nierzadko poboczny efekt skażenia powietrza czy wody. Występują też bezpośrednie źródła skażenia gleby, […]


Zmiana systemu EU ETS wz. z pakietem legislacyjnym „Fit for 55” – wynik porozumienia pomiędzy Radą a Parlamentem Europejskim w grudniu 2022 r.

Autor:    /    Ochrona klimatu

Podsumowanie zarządcze Zmiany w zakresie systemu ETS i powiązanych instrumentach klimatycznych przewidują: Dyrektywa 2003/87 określająca jak działa ETS będzie zmieniana w celu dostosowania jej do unijnego celu redukcji gazów cieplarnianych we wspólnocie o 55% do 2030 r. Najważniejsze zmiany przewidywane przez nowelizację, uwzględniające nieformalnie uzgodnione przez Parlament Europejski i Radę UE (państwa członkowskie), są następujące: […]


Kancelaria Maruszkin dołącza do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Autor:    /    Zrównoważony rozwój

Kancelaria Maruszkin dołączyła do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (https://pipc.org.pl/). Izba reprezentuje branżę chemiczną wobec organów administracji publicznej, krajowej i zagranicznej oraz organizacji międzynarodowych. Wraz z pozostałymi członkami PIPC chcemy wspólnie działać na rzecz kształtowania polskiego oraz unijnego środowiska regulacyjnego, które będzie sprzyjać dynamicznemu rozwojowi sektora chemicznego. Planujemy między innymi włączenie się naszych ekspertów w prace […]


Przewidywany kształt CBAM’u po zakończeniu trilogue 12 grudnia

Autor:    /    Ochrona klimatu

W nocy z 12 na 13 grudnia instytucję unijne w ramach trilogue, czyli negocjacji pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą z udziałem Komisji Europejskiej, porozumiały się co do kształtu CBMA’u, czyli przyszłego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, często błędnie nazywanym cłem lub podatkiem od CO2. Wydaje […]


Projekt nowego prawa UE dotyczącego opakowań i odpadów opakowaniowych

Autor:    /    Zrównoważony rozwój

30 listopada 2022 r. Unia Europejska opublikowała długo oczekiwaną propozycję rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (link do materiałów na Maruszkin.pl) Ogólnym celem rozporządzenia jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko opakowań i odpadów z nich powstających.   Projekt rozporządzenia wprowadza istotne zmiany do obecnego prawa polegające na: 1. ograniczenie wytwarzanie […]


Zamknij

Firmowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze dla obecnych i przyszłych Klientów, informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

facebook linkedin twitter mail