Jesteś tu nowy? Zacznij tutaj

Artykuły napisane przez:

Radosław Maruszkin

System kaucyjny w Polsce stał się faktem!

Autor:    /    Prawo polskie

W dniu 12 września została opublikowana w Dzienniku Ustaw (wcześniej podpisana przez Prezydenta) ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Tutaj dostępny jest link do ustawy: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1852 Zgodnie z przepisami, ustawa wchodzi w życie 30 dni od dnia ogłoszenia, a zatem 12 […]


System kaucyjny w Polsce na ostatniej prostej! Co przewiduje ustawa?

Polska od około dwóch lat proceduje projekt ustawy kaucyjnej. Prace nad projektem znacznie przyspieszyły w ostatnim czasie. Prace nad nową ustawą kaucyjną są już na końcowym etapie. Ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu. Do 11 września 2023 r. projekt kaucyjny jest w notyfikacji, to znaczy poddawany jest sprawdzeniu, czy jest zgodny z prawem europejskim. Może […]


Branża tekstyliów na celowniku Unii Europejskiej

Na początku lipca 2023r. Komisja Europejska przyjęła projekt dyrektywy, która ma zmienić dotychczasową Ramową Dyrektywę Odpadową. Tym razem skupiono się m.in. na odpadach tekstylnych, które zalicza się do sektora o jednym z największych zużyć zasobów, powodujących znaczące negatywne skutki dla środowiska. Branża tekstylna została wybrana również dlatego, że jej obecne finansowanie oraz luki technologiczne utrudniają […]


Obowiązkowe oznakowanie już w Polsce – SUP

Autor:    /    Ochrona środowiska

Przepisy dyrektywy SUP obowiązują w Polsce od 24 maja 2023r.[1] Wejście w życie nowych przepisów nakłada na przedsiębiorców wiele nowych i często trudnych obowiązków do realizacji. Jednym z nowych obowiązków jest zobowiązanie do prawidłowego oznakowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych takich jak: Polska ustawa[2] wskazuje, że: „Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z […]


Prace legislacyjne nad projektem kaucyjnym

Prace nad projektem kaucyjnym toczą się od września 2022 r. Projekt ten przeszedł przez kolejne etapy procesu legislacyjnego, jak: uzgodnienia, konsultacje publiczne, opiniowanie, komitet ds. Europejskich, komisję prawniczą i ostatnio Radę Ministrów. Prace legislacyjne nadal trwają i nie wiadomo czy i kiedy będą zakończone. Zależy to od wielu czynników, np. woli politycznej rządzącej koalicji. Z […]


Społeczna akceptacja przedsięwzięcia w kontekście Konwencji Aarhus

Decyzja o realizacji przedsięwzięcia powinna być podejmowana nie tylko na podstawie analizy technicznej i ekonomicznej, ale też z uwzględnieniem wpływu przedsięwzięcia na społeczność lokalną oraz na środowisko naturalne. Współpraca z lokalną społecznością i umożliwienie jej wpływania na decyzje inicjatora przedsięwzięcia mogą przyczynić się do osiągnięcia lepszych wyników projektu. Mogą też pomóc w zminimalizowaniu negatywnych skutków […]


PPWR – projekt nowego prawa UE dotyczącego opakowań zabrania wprowadzania określonych opakowań do obrotu

PPWR, czyli projekt nowego prawa UE dot. opakowań PPWR to branżowa nazwa dla projektu rozporządzenia w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych na poziomie UE (link do materiałów). Szerzej temat PPWR przedstawialiśmy również pod linkiem. PPWR określa m.in. obowiązki podmiotów gospodarczych. I tak np. w proponowanych przepisach znajduje się ograniczenie w zakresie stosowania określonych formatów opakowań. Upraszczając, […]


Toksyczny zakwit „złotej algi” na Odrze – RAPORT

Instytut Ochrony Środowiska (w skrócie IOŚ) przygotował wraz z innymi podmiotami raport dotyczący zanieczyszczenia Odry (LINK do raportu). Raport ma prawie 200 stron, a jego podsumowanie przedstawiamy poniżej. Pierwsze śnięte ryby w Odrze zaczęły pojawiać się 26 lipca 2022 r. na granicy województwa opolskiego i dolnośląskiego. Pierwsze informacje dotyczące masowego śnięcia ryb, wpłynęły do IOŚ […]


Oznakowania na opakowaniach ogółem- jak jest teraz a co nas czeka?

Wprowadzenie realnej i dobrze prosperującej gospodarki o obiegu zamkniętym stanowi jeden z głównym celów unijnej polityki w zakresie gospodarowania odpadami, w tym gospodarowania opakowaniowymi i odpadami opakowaniowymi. Na gospodarkę o obiegu zamkniętym w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych, składa się wiele  elementów. Jednym z podstawowych elementów w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi jest właśnie poprawna ich […]


Znamy już wysokość kaucji za opakowania – nowy projekt ustawy kaucyjnej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach (UC98), potocznie zwany projektem o systemie kaucyjnym, został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 12 kwietnia. Jest to kolejna wersja tego projektu. Jednakże tym razem, Ministerstw Klimatu i Środowiska opublikowało rozporządzenie, w którym wskazuje już konkretną wartość kaucji […]


Zamknij

Firmowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze dla obecnych i przyszłych Klientów, informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter