PPWR – rewolucja w branży opakowaniowej jeszcze w tym roku?

Parlament Europejski na sesji plenarnej podda pod głosowanie projekt PPWR, najpewniej będzie to miało miejsce 24 kwietnia 2024 roku.

15 marca otrzymaliśmy informacje, że po osiągnięciu tymczasowego kompromisu, przyjęcie tekstu PPWR jest kontynuowane pomimo zastrzeżeń ze strony Komisji. Komitet Ambasadorów Państw Członkowskich UE zatwierdził tekst, mimo że niektóre państwa członkowskie miały obawy. Natomiast w dniu 19 marca, komisja ENVI przyjęła projekt PPWR.

Zakazy dotyczące opakowań nie są w rzeczywistości konieczne dla gospodarki o obiegu zamkniętym, ponieważ wszystkie opakowania nienadające się do recyklingu można łatwo i skutecznie wyeliminować z rynku za pomocą wymogów dotyczących projektowania z myślą o recyklingu i ekomodulacji opłat licencyjnych.

Tymczasowy kompromis między Parlamentem a Radą zawiera zatem znacznie więcej zakazów niż projekt Komisji, ale prawie wyłącznie w odniesieniu do opakowań z tworzyw sztucznych, podczas gdy opakowania wykonane z innych materiałów są wyłączone. Często niejasne sformułowania i liczne wyjątki utrudniają analizę.

PPWR nie tylko ze względu na zmianę formy aktu prawnego stanowi wyzwanie dla branży opakowaniowej. Zawarte przepisy stawiają przedsiębiorcom i państwom członkowskim wiele nowych obowiązków a obecne będą mocniej egzekwowane.

Uzgodniony tekst, który będzie poddawany głosowaniom znajdziecie Państwo w celu lektury tu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_7859_2024_INIT

Autorka: Magda Biernat-Kopczyńska

Zachęcamy do kontaktu: magda.biernat@maruszkin.pl

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz porady w spawie opakowań lub odpadów opakowaniowych w swojej firmie skontaktuj się z nami!

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter