Nadchodzi masowa utrata mocy pozwoleń wodnoprawnych

Z powodu zanieczyszczenia rzeki Odry i masowej śmierci ryb w 2022 r. została przyjęta ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry (Dz. U. poz. 1963). Ustawa modyfikuje brzmienie wielu ustaw, w tym ustawy prawo wodne. Ustawa przewiduje, że w pozwolenie wodnoprawne w którym nie określono sposobu pobierania próbek ścieków, wygasa po upływie okresu, na jaki zostały wydane.

Jaki był dotychczasowy stan prawny? 

Pozwolenie wodnoprawne to decyzja administracyjna, która upoważnia wnioskującego do szczególnego korzystania z wód. Przykładem takiego korzystania z wód jest wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Aby wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi odbywało się w sposób bezpieczny, w treści pozwolenia wodnoprawnego określa się maksymalne ilości substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach. Przedsiębiorcy w celu zagwarantowania, że dotrzymują jakości odprowadzanych ścieków mają obowiązek prowadzenia systematycznego pobierania próbek i poddawania ich analizie. Z tego powodu w treści pozwolenia wodnoprawnego obowiązkowo określa się miejsce i sposób poboru próbek ścieków.

Konieczność dokonania zmian w przepisach

Pomimo ustawowego obowiązku określenia w treści pozwolenia wodnoprawnego sposobu poboru próbek zdarzało się, że wydawane decyzje nie zawierały wymaganych rozwiązań w tym zakresie. Skutkowało to tym, że często nie można było jednoznacznie stwierdzić czy podmiot korzystający ze środowiska odprowadza ścieki w sposób bezpieczny. W celu przeciwdziałania wskazanym wyżej naruszeniom wprowadzono do treści Ustawy o rewitalizacji rzeki Odry przepisy, które przewidują, że wydane do dnia 1 stycznia 2024 r. pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, w których nie określono sposobu pobierania próbek ścieków, wygasają po upływie okresu, na jaki zostały wydane.

Jakie są skutki zmian dla przedsiębiorców?

Wprowadzone zmiany w praktyce oznaczają, że dotychczasowe pozwolenia na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, które nie zawierały szczegółowych wymagań dotyczących pobierania próbek ścieków, przestaną obowiązywać po upływie określonego terminu.

Doradzamy, aby przedsiębiorcy dokonali szczegółowego przeglądu posiadanych pozwoleń wodnoprawnych. W razie stwierdzenia, że posiadane pozwolenie nie określa sposobu pobierania próbek, przedsiębiorca powinien rozważyć wystąpienie z wnioskiem o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego.

Nasza kancelaria świadczy usługi w zakresie, między innymi, uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych.

Autor: Tomasz Lasecki

Tomasz Lasecki

Zachęcamy do kontaktu!

tomasz.lasecki@maruszkin.pl

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter