Artykuły napisane przez:

Radosław Maruszkin

Unia Europejska na wojnie z mikroplastikiem!

Unia europejska rozpoczyna walkę z mikroplastikiem poprzez obciążenie przedsiębiorców nowymi obowiązkami w zakresie wykorzystania granulatu z tworzyw sztucznych. Granulat z tworzyw sztucznych jest jednym z największych źródeł niezamierzonego zanieczyszczenia mikrodrobinami plastiku. Komisja proponuje, aby przedsiębiorcy stosowali następującą hierarchię postępowania z granulatem: zapobieganie wyciekom granulatu; powstrzymywanie rozlanych granulatów w celu upewnienia się, że nie zanieczyszczają one środowiska oraz, jako ostateczny wariant, oczyszczenie po wycieku lub utracie.

11 kwietnia 2024

Czym jest WIOŚ i dlaczego jako przedsiębiorca powinieneś to wiedzieć?

Zadaniem WIOŚ, czyli Inspekcji Ochrony Środowiska, jest kontrola, czy przepisy o ochronie środowiska są przestrzegane. WIOŚ bada i ocenia stan środowiska. Jako przedsiębiorca, musisz liczyć się z tym, że WIOŚ ma za zadanie kontrolować firmy pod kątem przestrzegania wymogów ochrony środowiska i ma w tym zakresie bardzo szerokie uprawnienia. WIOŚ może nałożyć na firmę administracyjną karę pieniężną nawet do 1 miliona złotych!

18 października 2023

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • cpc
  • pipc
  • pspa

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter