Artykuł z kategorii:

obieg zamknięty

Baterie – Trwają prace nad rozporządzeniem w Unii Europejskiej.

ROP,  czyli rozszerzona odpowiedzialność producenta dotyczy pewnych grup produktów, m.in. baterii i zużytych baterii. W takim modelu gospodarki, to producent jest zobowiązany do wzięcia odpowiedzialności za ten produkt nawet na etapie odpadu. Producenci objęci ROP mają szereg obowiązków. Obecnie, jak w innych przypadkach, Unia Europejska zdecydowała się zmienić obowiązujące przepisy. Obecnie obowiązuje Dyrektywa 2006/66[1], która […]

6 lutego 2023

Jakie są obowiązki dotyczące unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów?

Obowiązek unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów Co roku, tony baterii przemysłowych i przenośnych wprowadzana się do obrotu na rynku UE.Do produkcji baterii i akumulatorów wykorzystuje się wiele metali, np. rtęć, ołów, kadmu, nikiel, miedź, cynk, mangan czy lit. Unieszkodliwianie odpadów pochodzących z tych produktów istotnie zanieczyszcza atmosferę (spalanie), glebę oraz wodę (podziemne składowiska odpadów). Zastosowanie […]

27 października 2022

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • cpc
  • pipc
  • pspa

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter