Jesteś tu nowy? Zacznij tutaj

Artykuły napisane przez:

Radosław Maruszkin

Trwają konsultacje publiczne dotyczące Taksonomii i gospodarki o obiegu zamkniętym

Komisja Europejska zaproponowała jakie rodzaje działalności związane z GOZ mają być uznane za ekologiczne. Do 3 maja 2023 r. zainteresowane podmioty mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych. Taksonomia to nowe prawo UE określające, jakie inwestycje są przyjazne środowisku (więcej pisaliśmy o tym tutaj: link oraz tutaj: link.) Dana działalność gospodarcza jest zgodna z Taksonomią, jeżeli […]


Wyrok TS w sprawie Mercedesa i prawo nabywcy do uzyskania odszkodowania od producenta samochodu

Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że nabywcy samochodu przysługuje odszkodowanie od producenta samochodu, jeżeli pojazd nie spełnia wymogów ochrony środowiska. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („Trybunał”) ma różne kompetencje, w tym do dokonania wiążącej dla polskich sądów wykładni przepisów prawa Unii Europejskiej w ramach tzw. procedury prejudycjalnej. Ostatnio Trybunał wydał wyrok C-100/21 w sprawie Mercedes (tutaj link do […]


Zbliża się publikacja przez Komisję Europejską propozycji rozporządzenia dot. unijnych jednostek offsetowych.

Autor:    /    Ochrona klimatu

30 listopada br. Komisja Europejska powinna opublikować rozporządzenie ws. certyfikacji usuwania dwutlenku węgla. Celem jest zwiększenie skali zrównoważonego usuwania dwutlenku węgla i zachęcenie do stosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie wychwytywania, recyklingu i składowania CO2 w sektorach rolnictwa, leśnictwa i przemysłu. Prawnicy z Kancelarii Maruszkin zapoznali się z pierwszą nieoficjalną wersją propozycji. Zakres Rozporządzenie będzie określać […]


Kancelaria Maruszkin zaczyna swoją drogę w kierunku neutralności klimatycznej

Autor:    /    Ochrona klimatu

Na co dzień prawnicy z Kancelarii Maruszkin doradzają klientom w zakresie realizacji licznych obowiązków związanych z ochroną klimatu, wspomagając ich w procesie zielonej transformacji. Od kliku tygodni, jednak pracujemy nad zmniejszeniem negatywnego odziaływania na klimat naszej własnej organizacji. Wyliczenie śladu węglowego Nasze działania rozpoczęliśmy od wyliczenia śladu węglowego kancelarii. Zgodnie z szacunkami nasza organizacja odpowiada […]


Jakie są obowiązki dotyczące unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów?

Autor:    /    Ochrona klimatu

Obowiązek unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów Co roku, tony baterii przemysłowych i przenośnych wprowadzana się do obrotu na rynku UE.Do produkcji baterii i akumulatorów wykorzystuje się wiele metali, np. rtęć, ołów, kadmu, nikiel, miedź, cynk, mangan czy lit. Unieszkodliwianie odpadów pochodzących z tych produktów istotnie zanieczyszcza atmosferę (spalanie), glebę oraz wodę (podziemne składowiska odpadów). Zastosowanie […]


Kiedy reklama banku może być uznana za greenwashing ?

Brytyjski  Advertising Standards Authority (ASA), organ samoregulacyjny działający na podobnych zasadach co polska Rada Reklamy, uznał, iż kampania reklamowa HSBC podczas, której w trakcie trwania COP’u 26 prezentowano przywiązanie banku do ochrony klimatu, wprowadzała w błąd jej odbiorców. W październiku 2021 r. HSBC prezentowała na ulicach Londynu i Bristolu dwa rodzaje plakatów wskazujących na przywiązanie […]


Jak UE zamierza wesprzeć finansowo uniezależnianie się od rosyjskich nośników energii?

Autor:    /    Ochrona klimatu

W odpowiedzi na skompilowaną sytuację geopolityczną, w tym szantaż energetyczny Rosji, Komisja Europejska przedstawiła plan „REPowerEU”. Celem strategii jest budowa europejskiej niezależności energetycznej, przede wszystkim poprzez uniezależnienie się od dostaw rosyjskich surowców. REPowerEU, opracowany przy pomocy Międzynarodowej Agencji Energetycznej, zakłada: i)oszczędzania energii,  ii) rozwój OZE  i  iii) dywersyfikacja dostaw energii. Część z kosztów wdrożenia planu […]


Prawnicy kancelarii Maruszkin prowadzili szkolenia w ramach warsztatów „Aspekty regulacyjne i techniczne w zakresie ochrony środowiska”

Autor:    /    Ochrona klimatu

W dniach 28-29 września Tomasz Lasecki i Jakub Bednarek z kancelarii Maruszkin prowadzili szkolenia w ramach warsztatów „Aspekty regulacyjne i techniczne w zakresie ochrony środowiska” organizowanych przez MMC Polska. Tomasz Lasecki omawiał zmiany w dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych (IED), które zaproponowała KE w kwietniu 2022 r. Podczas szkolenia omówiono jaki wpływ będzie miała wspominania […]


Od połowy września do Kancelarii Maruszkin dołączył Jakub Bednarek 

Autor:    /    Ochrona klimatu

Jakub Bednarek jest prawnikiem specjalizującym się w prawie ochrony środowiska oraz ekspertem od polityki klimatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów rynkowych redukcji emisji GHG. Przed dołączeniem do Kancelarii Maruszkin Jakub pracował na stanowisku głównego specjalisty ds. rynków CO2 w Wydziale ds. Polityki Klimatycznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Uczestniczył też między innymi w kształtowaniu polskiej pozycji negocjacyjnej […]


Zamknij

Firmowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze dla obecnych i przyszłych Klientów, informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter