Nowy obowiązek w związku z ustawą SUP już od stycznia!

Już od 1 stycznia 2024 r. niektórzy przedsiębiorcy będą mieli obowiązek pobierania opłaty za kubki i pojemniki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Od 1 stycznia 2024 r. wchodzi obowiązek pobierania opłaty za wydanie:

 • 0,20 zł – w przypadku kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek,
 • 0,25 zł – w przypadku pojemników na żywność.

Opłatę pobiera przedsiębiorca od użytkownika końcowego (np. konsumenta).

Jakich przedsiębiorców to dotyczy?

 • prowadzących jednostki handlu detalicznego, hurtowego lub jednostki gastronomiczne, w których oferowane są ww. opakowania lub napoje lub żywność pakowane przez tych przedsiębiorców w te opakowania,
 • pakujących i oferujących za pomocą urządzenia vendingowego napoje lub żywność w tych opakowaniach.

Należy również pamiętać, że od 1 lipca 2024 r. jeśli prowadzisz jednostkę handlu detalicznego, hurtowego lub jednostkę gastronomiczną musisz zapewnić użytkownikom końcowym dostępność opakowań alternatywnych!

Opakowanie alternatywne to opakowanie wytworzonych z materiałów innych niż tworzywo sztuczne (w tym innych niż tworzywa sztuczne ulegające biodegradacji) lub opakowań wielokrotnego użytku.

Pamiętaj, że jeśli musisz pobierać te opłaty masz też inne obowiązki, jak np.:

 • zarejestrować działalność w BDO,
 • (od 24 maja 2023 r.) prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych użytkownikom końcowym jednorazowych kubków i pojemników w danym roku kalendarzowym i archiwizować te dane przez 5 lat- przy czym prowadzący więcej niż jedną jednostkę handlową lub gastronomiczną musi prowadzić tę ewidencję oddzielnie dla poszczególnych jednostek, a prowadzący urządzenia vendingowe – oddzielnie dla każdego województwa, w których są eksploatowane,
 • składać corocznie do 15 marca roczne sprawozdanie przez BDO (pierwszy raz do 15 marca 2024 r. za okres od 24 maja do 31 grudnia 2023 r., ale jest to sprawozdanie jedynie ilościowe, bez konieczności wnoszenia opłaty),
 • przekazywać corocznie do 15 marca opłatę pobraną w poprzednim roku na rachunek prowadzony przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce jej pobrania (pierwszy raz do 15 marca 2025 r. za rok 2024).

Sprawdź więcej:


Autorka: Magda Biernat-Kopczyńska

Zachęcamy do kontaktu: magda.biernat@maruszkin.pl

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
 • pspa
 • cpc
 • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter