Artykuły napisane przez:

Radosław Maruszkin

System kaucyjny a kara za niewykonanie obowiązku

System kaucyjny w Polsce zgodnie z ustawą ma być obowiązkowy od 2025 r. Jak w przypadku wielu innych obowiązków środowiskowych za jego niewykonanie grozi kara. W tym przypadku jest to kara za brak uzyskania przez przedsiębiorcę wymaganego poziomu selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych u wprowadzających produkty w opakowaniach na napoje. Dziś przyjrzymy się jej wysokości.

18 grudnia 2023

Planujesz inwestycję lub przedsięwzięcie? Bez decyzji środowiskowej możesz mieć problem jeszcze przed startem.

Jesteś przedsiębiorcą/inwestorem i masz zamiar zrealizować przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko lub zdrowie ludzi? Najprawdopodobniej będziesz musiał uzyskać decyzję środowiskową. Jest to trudny proces i często znacznie dłuższy niż przewiduje prawo.

23 października 2023

System kaucyjny w Polsce stał się faktem!

W dniu 12 września została opublikowana w Dzienniku Ustaw (wcześniej podpisana przez Prezydenta) ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Tutaj dostępny jest link do ustawy: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1852 Zgodnie z przepisami, ustawa wchodzi w życie 30 dni od dnia ogłoszenia, a zatem 12 […]

13 września 2023

System kaucyjny w Polsce na ostatniej prostej! Co przewiduje ustawa?

Polska od około dwóch lat proceduje projekt ustawy kaucyjnej. Prace nad projektem znacznie przyspieszyły w ostatnim czasie. Prace nad nową ustawą kaucyjną są już na końcowym etapie. Ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu. Do 11 września 2023 r. projekt kaucyjny jest w notyfikacji, to znaczy poddawany jest sprawdzeniu, czy jest zgodny z prawem europejskim. Może […]

23 sierpnia 2023

Branża tekstyliów na celowniku Unii Europejskiej

Na początku lipca 2023r. Komisja Europejska przyjęła projekt dyrektywy, która ma zmienić dotychczasową Ramową Dyrektywę Odpadową. Tym razem skupiono się m.in. na odpadach tekstylnych, które zalicza się do sektora o jednym z największych zużyć zasobów, powodujących znaczące negatywne skutki dla środowiska. Branża tekstylna została wybrana również dlatego, że jej obecne finansowanie oraz luki technologiczne utrudniają […]

12 lipca 2023

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • cpc
  • pipc
  • pspa

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter