Jesteś tu nowy? Zacznij tutaj

Artykuły napisane przez:

Radosław Maruszkin

Czy oznakowania na opakowaniach są obowiązkowe?

Autor:    /    Ochrona środowiska

Oznakowania, które umieszcza się na opakowaniu mają być wskazówką co dalej zrobić z opakowaniem, tzn. jak prawidłowo przygotować je do wyrzucenia czy do którego pojemnika należy je wyrzucić.
W dalszej perspektywie, stosowanie oznakowań na opakowaniach pozwala uzyskać lepszą jakość strumienia odpadów trafiających na sortownie. Stosowanie prawidłowych oznakowań i znajomość procesów recyklingu danego materiału pozwala w coraz większym stopniu wykorzystywać materiały pochodzące z recyklingu i przechodzić na gospodarkę o obiegu zamkniętym.


Ochrona środowiska poprzez prawo karne

Wysoki poziom ochrony w dziedzinie środowiska naturalnego stanowi ważny punkt polityki unijnej. Wzrost przestępstw przeciwko środowisku oraz dotychczasowe niewystarczające środki przeciwdziałania tym zjawiskom wzbudza zaniepokojenie państw członkowskich. Aby temu przeciwdziałać, UE przyjęła dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne.


Jak próbuje się ograniczać się wpływ zanieczyszczeń na środowisko, jakie powoduje plastik?

Autor:    /    Ochrona środowiska

Dnia 2 marca 2022 r. w Nairobi podczas 5-tej sesji Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEA-5.2) podpisano porozumienie, którego zapisy są próbą rozwiązania problemu zanieczyszczeń, jakie są spowodowane przez obecny plastik. Treścią rezolucji postanowiono objąć cały cykl życia plastiku, tj. od produkcji po jego utylizację.


Oczyszczanie ścieków komunalnych

Autor:    /    Ochrona środowiska

Zanieczyszczenia wód spowodowane niewystarczającym oczyszczaniem ścieków na terenie jednego państwa może wpływać na jakość wód innego państwa. Aby przeciwdziałać ww. zjawisku, Unia Europejska („UE”) wprowadza zasady i przepisy, które regulują kwestie oczyszczania ścieków. Jednym z najważniejszych aktów prawnych w ww. obszarze jest dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG). […]


Zamknij

Firmowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze dla obecnych i przyszłych Klientów, informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

facebook linkedin twitter mail