Nowe prawo dotyczące tworzyw sztucznych z recyklingu w jednorazowych butelkach na napoje już obowiązuje!

Od 4 grudnia 2023 roku obowiązuje już nowe prawo dotyczące tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w jednorazowych butelkach na napoje! Od tego czasu obowiązuje bowiem decyzja wykonawcza[1] Komisji Europejskiej ustanawiająca zasady stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w odniesieniu do obliczania, weryfikacji i zgłaszania danych dotyczących zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w jednorazowych butelkach na napoje z tworzyw sztucznych.

Co to oznacza dla wprowadzającego produkty w opakowaniach na napoje?

Przepisy dyrektywy SUP[2] zobowiązują państwa członkowskie Unii do wprowadzenia przepisów, które zapewnią, że butelki na napoje o pojemności do 3l (w tym ich zakrętki i wieczka), będą zawierać wskazany poziom tworzyw sztucznych, który pochodzi z recyklingu.

W Polsce, regulacje implementujące ten obowiązek zostały przedstawione w art. 14a ust. 1 ustawy opakowaniowej[3].

Przepis mówi wprost, że wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje będących butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do 3l ma obowiązek zagwarantowania by opakowania te, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, zawierały udział wagowy wynoszący co najmniej:

  1. od 2025 r. – 25% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, jeżeli głównym składnikiem tych opakowań jest PET,
  2. od 2030 r. – 30% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.

Określenie „co najmniej” oznacza, że możesz zastosować więcej recyklatu, ale prawnym minimum od 2025 r. jest 25%, jeżeli głównym składnikiem tych opakowań jest PET.

Co ważne, w 2025r. recyklaty mają być wprowadzone do opakowań na napoje będących butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do 3l, jeżeli głównym składnikiem tych opakowań jest PET. Ale już od 2030 r., w zapisie tym, nie widzimy doprecyzowania na temat „PET”, a więc najprawdopodobniej od 2030 roku, recyklaty w ilości minimum 30% powinny być stosowane również np. w butelkach wykonanych z HDPE.

W przepisach wskazuje się ogólnie, że udział wagowy tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w opakowaniach na napoje będących butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów w danym roku kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu:

Dlaczego warto zapoznać się z decyzją wykonawczą[4] Komisji Europejskiej?

W decyzji znajdziemy sposób obliczania udziału zawartości tworzyw sztucznych z recyklingu w butelkach na napoje, do którego raportowania zobligowana jest m.in. Polska.

Wskazane są tam również metody określania masy części z tworzyw sztucznych butelek na napoje wprowadzonych do obrotu i metody określania masy tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w butelkach na napoje, wprowadzonych do obrotu.

W decyzji znajdują się:

  1. wzory do obliczania udziału zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w butelkach na napoje i butelkach PET,
  2. format zgłaszania danych, czy też
  3. format sprawozdania z kontroli jakości.

Mając na uwadze, że państwa członkowskie, w tym oczywiście i Polska, zobligowane zostały do gromadzenia określonych danych od podmiotów gospodarczych, nie można wykluczyć, że treść decyzji może być przyczynkiem do zmiany polskiego prawa.

Z pełną treścią decyzji można zapoznać się pod linkiem: TUTAJ

Ciekawi Cię więcej zagadnień związanych z SUP? Przeczytaj artykuł o obowiązkowych oznakowaniach na opakowaniach: TUTAJ

Autorka: Magda Biernat-Kopczyńska

Zachęcamy do kontaktu: magda.biernat@maruszkin.pl


[1] Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/2683 z dnia 30 listopada 2023 r POBIERZ

[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (PE/11/2019/REV/1 Dz.U. L 155 z 12.6.2019, str. 1—19). POBIERZ

[3] Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 z późn. zm.).

[4] Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/2683 z dnia 30 listopada 2023 r POBIERZ

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter