Zbliża się publikacja przez Komisję Europejską propozycji rozporządzenia dot. unijnych jednostek offsetowych.

30 listopada br. Komisja Europejska powinna opublikować rozporządzenie ws. certyfikacji usuwania dwutlenku węgla. Celem jest zwiększenie skali zrównoważonego usuwania dwutlenku węgla i zachęcenie do stosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie wychwytywania, recyklingu i składowania CO2 w sektorach rolnictwa, leśnictwa i przemysłu. Prawnicy z Kancelarii Maruszkin zapoznali się z pierwszą nieoficjalną wersją propozycji.

Zakres

Rozporządzenie będzie określać zasady na podstawie, których jednostki pochłaniania CO2, popularnie zwane offsetami, będą w UE certyfikowane, monitorowane i uznawane. Zakres rozporządzenie obejmie offsety wygenerowane w związku z:

  1. permanentnym usuwaniem CO2, tj. oznacza działalność polegającą na usuwaniu CO2, w tym przy wykorzystaniu pozyskiwania energii z biomasy z jednoczesnym przechwytywaniem CO2 (BECCS od ang. Bioenergy with Carbon Capture and Storage) oraz bezpośrednie wychwytywanie CO2 z powietrza (DACCS od ang. Direct Air Capture with Carbon Storage), które prowadzi do usuwania CO2 oraz nie pozwala na jego uwolnienie do atmosfery przez kilka wieków w normalnych okolicznościach i właściwym systemie zarządzania,
  2. rolnictwo węglowe, tj. działalność polegająca na usuwaniu dwutlenku węgla związana z zarządzaniem gruntami prowadzące do wzrostu magazynowego CO2 w żywej biomasie, martwej materii organicznej i glebach poprzez zwiększenie pochłaniania CO2  i/lub ograniczenie uwalniania CO2 do atmosfery,
  3. długotrwałe przechowywanie w produktach, tj. usuwanie CO2 polegające na jego długotrwałym przechowywaniu w produktach lub materiałach.

Warunki

Komisja Europejska przewiduje, że zgodnie z reżimem dyrektywy certyfikowane będą mogły być jednostki offsetowe spełniając opisane poniżej warunki.

Po pierwsze usuwane CO2 musi być na podstawie poniższego wzoru określonego w rozporządzeniu:  

Po drugie usuwanie CO2 musi mieć charakter dodatkowy (ang. additionality). W tym celu offsety będą generowane wyłącznie przez działalność usuwania CO2, która:
a) wykracza poza unijne i krajowe wymogi ustawowe; oraz
b) ma miejsce ze względu na efekt zachęty zapewniany przez certyfikację.

Ponadto działanie polegające na usuwaniu CO2 ma na celu zapewnienie długoterminowego składowania tego gazu cieplarnianego zgodnie z zasadami przewidzianymi przez rozporządzenie oraz ma neutralny lub pozytywny wpływ na kryteria zrównoważonego rozwoju w nim przewidziane.

Po trzecie jednostki są certyfikowane zgodnie z metodologią przyjętą przez Komisję Europejską w drodze rozporządzenia delegowanego.

Jednocześnie rozporządzenie określa zasady funkcjonowania systemów certyfikacji, czyli prywatnych lub publicznych organizacji, które poświadczają wypełnienie przez operatorów chcących dokonać certyfikacji powyżej opisanych wymagań.

Komentarz

Zwiększenie usuwania CO2 z atmosfery jest szczególnie istotne dla realizacji unijnego celu redukcyjnego w sektorach, w których trudno uniknąć emisji, np. w części ciężkiego przemysłu. Jednocześnie należy założyć, że intencją Komisji jest do pewnego stopnia regulacja dobrowolnych rynków CO2, które obecnie opierają się o prywatnie funkcjonujące rejestry nie związane w zakresie certyfikacji offsetów specyficznymi normami prawnymi. Ponadto w naszej ocenie należy się spodziewać, iż w przyszłości UE dopuści możliwość rozliczania się z obowiązków wynikających z EU ETS na podstawie europejskich offsetów (prawdopodobnie od początku V okresu rozliczeniowego EU ETS).

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • cpc
  • pipc
  • pspa

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter