Trwają konsultacje publiczne dotyczące Taksonomii i gospodarki o obiegu zamkniętym

Komisja Europejska zaproponowała jakie rodzaje działalności związane z GOZ mają być uznane za ekologiczne. Do 3 maja 2023 r. zainteresowane podmioty mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych.

  1. Czym są Taksonomia i konsultacje publiczne w Unii Europejskiej?

Taksonomia to nowe prawo UE określające, jakie inwestycje są przyjazne środowisku (więcej pisaliśmy o tym tutaj: link oraz tutaj: link.)

Dana działalność gospodarcza jest zgodna z Taksonomią, jeżeli spełnia cztery warunki, w tym wnosi istotny wkład w realizację co najmniej jednego z celów środowiskowych.

Taksonomia przewiduje 6 celów środowiskowych, a obecnie trwają konsultacje publiczne dotyczące 4 celów związanych z 1) wykorzystaniem wód, 2) gospodarką o obiegu zamkniętym („GOZ”), 3) zapobieganiem emisji zanieczyszczeń i 4) ochroną bioróżnorodności.

W Unii Europejskiej proces przyjmowania prawa jest sformalizowany. Upraszczając, to, jakie działalności związane z GOZ będą zgodne z Taksonomią zostanie określone w akcie delegowanym. Akty delegowane przejmowane są przez Komisję Europejską. Komisja zaproponowała już projekt przepisów (zob. pkt 2). Teraz trwają konsultacje publiczne. Po zakończeniu konsultacji Komisji prawdopodobnie przyjmie akt delegowany.

  • Co zaproponowała Komisja Europejska w zakresie GOZ?

Propozycja Komisji dotycząca GOZ ma 77 stron i jest dostępna jedynie po angielsku. Poniżej prezentujemy skrót ww. propozycji, w tym posługujemy się uproszczeniami.

Komisja podzieliła GOZ na pięć obszarów, tj. 1) produkcję przemysłową (manufacturing), 2) usługi publiczne (water supply, sewerage, waste management and remediation activities), 3) budownictwo i nieruchomości, 4) informacje i komunikacje i 5) usługi.

W zakresie produkcji zgodne z Taksonomią ma być wytwórstwo plastikowych towarów spełniające szczegółowe wymogi, w tym dotyczące użycia regranulatu, oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym baterii.

Usługi publiczne wydają się być najważniejszą z kategorii i obejmują siedem aktywności. Zgodna z Taksonomią będzie mogła być zbiórka odpadów, zarówno zwykłych, jak i niebezpiecznych w celu ich pełnego odzysku. Podobnie, Unia Europejska chce wspierać rozwój sortowania i odzysku materiałów z innych niż niebezpieczne odpadów. Powyższa kategoria obejmuje, między innymi, budowę, rozwój czy eksploatowanie instalacji. Zgodne z GOZ ma być przetwarzanie niebezpiecznych odpadów, w tym budowa, rozwój i eksploatowanie instalacji. Powyższa kategoria nie obejmuje odzysku materiałów z baterii, WEEE czy samochodów. GOZ ma obejmować również odzysk fosforu ze ścieków, odzysk wody na inne potrzeby niż konsumpcja, np. do mycia budynków, odzysk biomasy, np. poprzez kompostowanie i rozbiórka zużytych produktów.

W obszarze budownictwa i nieruchomości projekt przewiduje pięć aktywności, od budowy nowych budynków, przez renowacje i utrzymanie dróg, do rozbiórki obiektów. Nacisk położony jest na ponowne użycie materiałów, np. gruzu.

W zakresie komunikacji Komisja chce wspierać rozwój oprogramowania, w tym AI, do monitorowania procesów i obiektów, w tym w celu ograniczenia śladu węglowego.

Usługi mają wspierać przede wszystkim naprawę produktów, np. wymianę zepsutej części pralki zamiast kupna nowej. Promowane będą też systemy sprzedaży części zamiennych czy używanych ubrań.

  • Jak mogę wziąć udział w konsultacjach?

Konsultacje trwają do 3 maja 2023 r. Zainteresowane podmioty mogą wziąć w nich udział, anonimowo lub pod własną nazwą. Unia Europejska ma specjalną stronę do przeprowadzania konsultacji. W praktyce, jednym z najważniejszych elementów jest wypełnienie przygotowanego przez UE formularza.

Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w konsultacjach zachęcamy do możliwie szybkiego kontaktu.

Autor artykułu: dr Radosław Maruszkin

Zachęcamy do kontaktu: radoslaw.maruszkin@maruszkin.pl

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter