Chcesz wyciąć drzewo w swoim ogródku? Oto, co musisz zrobić.

Drzewa są kluczowym elementem naszego ekosystemu, odgrywając niezastąpioną rolę w ochronie środowiska oraz zapewnianiu zdrowia i dobrobytu społeczeństwu. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, istnieją przepisy regulujące wycinkę drzew, mające na celu zachowanie tego cennego zasobu naturalnego. Ale kiedy dokładnie wycinka drzew wymaga zezwolenia?

Kiedy potrzebujesz zezwolenia?

Zgodnie z polskim prawem, wycinkę drzew reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która określa, kiedy należy zgłosić zamiar wycinki drzewa i kiedy   wymagane jest uzyskania zezwolenia od odpowiednich organów. Organem, do którego należy się zwrócić jest co do zasady wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.

Usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie wymaga zezwolenia. Nie oznacza to jednak, że drzewa można usuwać bez żadnych formalności.

Kiedy trzeba zgłosić zamiar wycięcia drzewa?

Właściciel nieruchomości musi dokonać zgłoszenia zamiaru wycięcia drzewa do właściwego organu, jeśli drzewo ma określone rozmiary.

Obwód pnia mierzy na wysokości 5 cm, który tworzy obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Po otrzymaniu zawiadomienia, właściwy organ będzie miał 21 dni na przeprowadzenia oględzin drzewa, a następnie 14 dni na ewentualne wyrażenie sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej.

Jakie opłaty trzeba uiścić?

Za usunięcie drzewa ponosi się opłaty, jeśli konieczna była decyzja zezwalająca na jego usunięcie.

Stawki opłat różnią się w zależności od wieku i rozmiaru drzewa, ale maksymalnie mogą wynieść 500 zł.

Jeśli usunięcie drzewa dokona się samowolnie, właściwy organ będzie zobowiązany nałożyć na nas karę pieniężną równą dwukrotności normalnej opłaty.

Autor: Franciszek Nowak

Franciszek Nowak

Zachęcamy do kontaktu: franciszek.nowak@maruszkin.pl

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter