Komentarz Zespołu Kancelarii Maruszkin o systemie ETS już dostępny!

Nasz Zespół przygotował pierwszy na rynku komentarz do ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Ustawa umożliwi funkcjonowanie w Polsce systemu EU ETS, czyli najważniejszego instrumentu europejskiej polityki klimatycznej.

System EU ETS nakłada cenę na emisję CO2 poprze zobowiązanie podmiotów nim objętych do rozliczania uprawnień to emisji. Obecnie za jedno uprawnienie trzeba zapłacić ok. 90 EUR. W komentarzu wyczerpująco analizujemy najważniejsze przepisy ustawy, przy okazji dokonując, również wykładni najważniejszych aktów prawa unijnego mających znaczenie dla systemu EU ETS.

Komentarz pisaliśmy z perspektywy praktyków, którzy na co dzień prowadzą precedensowe sprawy dotyczące podmiotów objętych systemem handlu emisjami.  Komentarz będzie stanowił istotne wsparcie dla prawników doradzającym klientom prowadzącym instalcje objęte EU ETS’em.

Wydawcą komentarza jest C.H. Beck. Dostępny jest on w serwisie legalis.

Jeśli potrzebujesz doradztwa w zakresie systemu handlu emisjami, skontaktuj się z Jakub Bednarek np. przez e-mail jakub.bednarek@maruszkin.pl.

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter