System kaucyjny w Polsce na ostatniej prostej! Co przewiduje ustawa?

Polska od około dwóch lat proceduje projekt ustawy kaucyjnej. Prace nad projektem znacznie przyspieszyły w ostatnim czasie. Prace nad nową ustawą kaucyjną są już na końcowym etapie. Ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu. Do 11 września 2023 r. projekt kaucyjny jest w notyfikacji, to znaczy poddawany jest sprawdzeniu, czy jest zgodny z prawem europejskim.

Może się zdarzyć sytuacja, że UE uzna przedstawiony projekt za niezgodny, wówczas Polska nie będzie mogła wprowadzić w życie tej ustawy.

Podsumowanie

System kaucyjny ma być tworzony przez przedsiębiorców wprowadzających do obrotu napoje w opakowaniach. Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek napoje w opakowaniach objętych kaucją, będą musieli na tych opakowaniach umieścić informację o wysokości kaucji. Przedsiębiorcy ci powołają podmiot reprezentujący, który będzie odpowiedzialny za wdrożenie i prowadzenie systemu.

Z kolei sklepy, które będą uczestniczyć w systemie, będą zobowiązane do zwrotu pobranej przy zakupie kaucji w momencie zwrotu opakowań lub odpadów opakowaniowych objętych kaucją. Do systemu obowiązkowo wchodzą sklepy o powierzchni powyżej 200 m kw., które będą zobowiązane do zbiórki pustych opakowań oraz zwrotu kaucji. Dla mniejszych placówek będzie to dobrowolne, ale i tak będą musiały pobrać kaucję od objętych opakowań.

Co jest objęte systemem kaucyjnym?

Zgodnie z projektem, pod system kaucyjny będą podlegać:

  • butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 l, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem szklanych lub metalowych butelek na napoje, których zakrętki i wieczka są wykonane z tworzyw sztucznych,
  • puszki metalowe o pojemności do 1 l,
  • butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 l.

Często jesteśmy pytani, czy tzw. „małpki” są objęte systemem kaucyjnym. W świetle obecnego projektu- nie, nie są objęte system kaucyjnym, gdyż w przypadku butelek szklanych systemem kaucyjnym objęte są butelki wielokrotnego użytku o v= 1,5 l, a małpki takim opakowaniem nie są.

Ile będzie wynosić kaucja?

Zgodnie z projektem rozporządzenia kwietniowego, kaucja ma wynosić 50 groszy. Ma być ona zwracana konsumentowi przy zwrocie opakowania bez konieczności okazania paragonu zakupu.

Poziomy selektywnej zbiórki powyższych opakowań

To co się wiąże z systemem kaucyjnym, to również obowiązek realizacji określonego % selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych na rok.

Jak czytamy w projekcie, dla wszystkich opakowań objętych systemem kaucyjnym, w 2025 r. poziom zbiórki ma wynosić 77%, w 2026 r.- 81%, w 2027 r.- 84%, w 2028 r.- 87% a w 2029 r. i kolejnych latach- 90%.

Są to wysokie poziomy selektywnej zbiórki opakowań i odpadów opakowaniowych i branża może mieć realny problem z uzyskaniem tych poziomów.

Jeżeli przedsiębiorca nie osiągnie wymaganych prawem poziomów będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty produktowej.

  • Oznakowanie na opakowaniu objętym systemem kaucyjnym

Przewiduje się, że opakowania objęte systemem kaucyjnym będą specjalnie oznakowane. Wzór oznakowania został przedstawiony jako Załącznik 2 do ustawy.

Zgodnie z nim, oznakowanie ma być widoczne, wyraźne, czytelne i trwałe. Ma również kontrastować z tłem oraz znajdować się na etykiecie.

Wzór oznakowania:

Wprowadzenie systemu kaucyjnego stawia przed przedsiębiorcami wiele nowych wyzwań.

Jeżeli potrzebujecie Państwo naszego prawnego wsparcia w tym temacie, zapraszamy do kontaktu.

Autorka: Magda Biernat-Kopczyńska

Zachęcamy do kontaktu: magda.biernat@maruszkin.pl

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter