Twój zakład zlokalizowany jest wzdłuż rzeki Odry? Uważaj, zmieniają się przepisy!

W zeszłym tygodniu została opublikowana ustawa o rewitalizacji Odry. Oznacza to, że zaostrzone zostają przepisy dotyczące ochrony środowiska i wód. Pozwolenia wodnoprawne i zintegrowane, które posiadasz mogą zostać zweryfikowane.

Co zmienia ustawa o rewitalizacji Odry?

Z powodu zanieczyszczenia rzeki Odry i masowej śmierci ryb w 2022 r. została przyjęta nowa ustawa o rewitalizacji rzeki Odry. Ustawa wprowadza wiele zmian dotyczącyh ochrony środowiska, na przykład:

  1. szczególne zasady prowadzenia wymienionych inwestycji infrastrukturalnych dotyczące gospodarki wodnej,
  2. nowe obowiązki przedsiębiorców związane z zakazami, pomiarami i ewidencją poboru wód i zrzutu ścieków,
  3. uprawnienie organów administracji do zablokowania odprowadzania ścieków lub wód z urządzeń nieposiadających wymaganych pozwoleń wodnoprawnych,
  4. nowe przepisy dotyczące przygotowania inwestycji w zakresie systemu retencyjno-dozującego,
  5. powołana zostaje Inspekcja Wodna
  6. wprowadzane są nowe administracyjne kary pieniężne od 5 tysięcy do miliona złotych za naruszenie przepisów Prawa wodnego.

Przegląd pozwoleń wodnoprawnych i zintegrowanych przeznaczonych do cofnięcia lub ograniczenia

Dodatkowo, zakłady wprowadzające ścieki do wód lub ziemi, z uwzględnieniem wprowadzania ścieków z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej, są zobowiązane do wystąpienia z wnioskiem o zmianę pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi. Musi to się odbyć przez uzupełnienie ich warunków w zakresie wprowadzania ścieków z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej do 1 lipca 2024 r.

Ponadto, Wody Polskie dokonają przeglądu pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód na obszarze zlewni rzeki Odry. Analogiczny obowiązek będzie dotyczył pozwoleń zintegrowanych. Następnie organy administracji publicznej przekażą ministrowi wyniki przeglądów, wraz z listą pozwoleń, które powinny być cofnięte lub ograniczone.

Co należy zrobić, by działać zgodnie z przepisami nowej ustawy o rewitalizacji Odry?  

Przedsiębiorców chcących prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z nowymi przepisami zachęcamy do kontaktu z mecenasem Tomaszem Laseckim. Do szczególnie szybkiego kontaktu zachęcamy przedsiębiorców posiadających pozwolenia wodnoprawne lub pozwolenia zintegrowane, których zakłady zlokalizowane są wzdłuż Odry.

Autor: Tomasz Lasecki

Zachęcamy do kontaktu: tomasz.lasecki@maruszkin.pl

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter