Organizacje Odzysku Opakowań mogą za Ciebie zrealizować obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami i odpadami opakowaniowymi. Jak wygląda współpraca z OOO?

Gospodarka obiegu zamkniętego to model, do którego powinniśmy dążyć, by poprawić stan środowiska naturalnego. Jednym z najważniejszych założeń tego modelu jest maksymalne ograniczenie wytwarzania odpadów, a docelowo nawet ich eliminacja. Więcej o GOZ pisaliśmy tutaj.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i wprowadzasz na rynek opakowania, zgodnie z ustawą, ciąży na Tobie szereg obowiązków. Jednym z nich jest obowiązek uzyskania corocznych odpowiednich poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych. Obowiązek ten jest wyrażony w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Możesz oczywiście zrealizować powyższy obowiązek samodzielnie albo też zlecić to zadanie organizacji odzysku opakowań.


Czym zatem jest organizacja odzysku opakowań?

Organizacja odzysku opakowań to podmiot, który na podstawie pisemnej umowy zawartej z przedsiębiorcą wprowadzającym produkty w opakowaniach przejmuje obowiązki recyklingu opakowań. Dokładniej, obowiązki te dotyczą  m.in. uzyskania konkretnych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań po produktach, które zostały wprowadzone przez tego przedsiębiorcę na rynek krajowy.

Przed podjęciem współpracy z organizacją odzysku opakowań warto zrobić rozeznanie, zanim wybierzesz którąś z nich. Żeby podmiot stał się taką organizacją musi spełnić wiele wytycznych. Musi np. być podmiotem działającym jako spółka akcyjna oraz posiadać w swojej nazwie „organizacja odzysku opakowań.

Jakie są zasady współpracy z organizacją odzysku opakowań?

Podejmując współpracę z organizacją odzysku opakowań musisz podpisać z nią umowę w formie pisemnej. Przejęcie obowiązku z kolei może dotyczyć jednego lub kilku rodzajów odpadów opakowaniowych. Co jednak istotne, organizacja musi przejąć obowiązek względem całej masy danego rodzaju odpadów. Oznacza to, że obowiązku recyklingu względem danego materiału nie możesz realizować częściowo samodzielnie, a częściowo w ramach współpracy z organizacją odzysku opakowań, czy też np. kilkoma organizacjami.

Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych

Jako przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek, musisz prowadzić również publiczne kampanie edukacyjne. Innymi słowy, musisz edukować społeczeństwo na temat prawidłowego postępowania z odpadami opakowaniowymi. Organizacja odzysku opakowań także może przejąć ten obowiązek za Ciebie. Rozwiązanie to pozwoli Ci na oszczędzenie czasu oraz zasobów i umożliwi wykorzystywanie ciekawych kampanii do budowania swojego wizerunku. Organizacje Odzysku Opakowań specjalizują się w tworzeniu różnorodnych kampanii i ze względu na duże doświadczenie, mają silne zasoby merytoryczne.  

Opłata produktowa

Jeśli nie uda Ci się osiągnąć odpowiedniego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych, będziesz zobowiązany zapłacić tzw. opłatę produktową. W razie zawarcia umowy z organizacją odzysku opakowań, to ona będzie musiała ponieść konsekwencje nieosiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu, a więc to ona zapłaci opłatę produktową. Co ważne, organizacja odzysku opakowań musi zachować w tajemnicy wszystkie dane przekazane jej przez przedsiębiorcę.


Z naszej perspektywy., korzystanie z usług organizacji odzysku opakowań jest wygodnym rozwiązaniem, które ułatwia firmom wprowadzającym produkt w opakowaniach skupienie się na swojej podstawowej działalności przy jednoczesnym wypełnianiu obowiązków prawnych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące gospodarowania opakowaniami, odpadami opakowaniowymi, lub szerzej związane z zarządzaniem środowiskiem w Twojej firmie, chętnie na wszystkie odpowiemy.

Zachęcamy do kontaktu!

Autor: Franciszek Nowak

Kontakt: franciszek.nowak@maruszkin.pl

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter