Jak Unia Europejska sfinansuje rozwój strategicznego przemysłu?

Unia Europejska przyjęła nowe przepisy dotyczące finansowania rozwoju przemysłu w Europie. Na wsparcie w postaci środków unijnych na rozwój firmy mogą liczyć, np. fabryki baterii czy pozyskiwanie surowców krytycznych.

Konkurencyjność europejskiego przemysłu

W dzisiejszych czasach przemysł w Unii Europejskiej konkuruje z resztą świata, np. fabrykami w Chinach czy USA. Można się spotkać z opiniami, że z powodu bardziej rygorystycznych przepisów środowiskowych konkurencyjność europejskiego przemysłu maleje. Jednym z celów Europejskiego Zielonego Ładu jest rozwiązanie tego problemu, np. poprzez dofinansowanie unijne do budowy nowoczesnych fabryk w Unii.

Co to jest Platforma na rzecz z Technologii Strategicznych dla Europy (STEP)?

Unia Europejska działa w różny sposób, np. przyjmując przepisy czy przydzielając dofinansowanie przedsiębiorcom. Platforma na rzecz z Technologii Strategicznych dla Europy (STEP) ma na celu wspieranie krytycznych i powstających technologii strategicznych oraz ich łańcuchów wartości w Unii, np. poprzez budowę nowych fabryk [link do rozporządzenia].

STEP będzie wspierał rożne gałęzie przemysłu, my skupiamy się na tych, związanych  z ochroną środowiska i klimatu, czyli „czyste i zasobooszczędne technologie, w tym technologie neutralne emisyjnie zdefiniowane w akcie w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie”. Budżet STEP to 1,5 miliarda EURO[2].

Jakie projekty mogą liczyć na fundusze europejskie ze STEP?

Konkretny projekt będzie otrzymywał tzw. pieczęć suwerenności nadawaną przez Komisję Europejską, ponieważ projekty mają się przyczyniać do wzmocnienia bezpieczeństwa Unii, np. w obszarze surowców krytycznych[3].

W praktyce nie wiadomo jeszcze, jakie dokładnie projekty otrzymają wsparcie. Unia ciągle pracuje nad dwoma innymi aktami prawnymi, czyli:

 1. rozporządzeniem w sprawie ustanowienia ram środków na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu produkcji produktów technologii neutralnych emisyjnie (akt w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie)[4] i
 2. rozporządzeniem ustanawiającym ramy na potrzeby zapewnienia bezpiecznych i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych[5].

Upraszczając, STEP będzie wspierał działania zgodne z tymi dwoma rozporządzeniami.

Po przyjęciu powyższych przepisów zostaną wybrane dokładne projekty. Prawdopodobnie będą one dotyczyły takich działań jak, np.:

 1. fotowoltaika,
 2. lądowe i morskie farmy wiatrowe,
 3. magazyny energii, np. baterie,
 4. pompy ciepła,
 5. elektrolizery i ogniwa paliwowe czy
 6. technologie wychwytywania, utylizacji i składowania dwutlenku węgla.

Surowce krytyczne, których pozyskiwanie chce wspierać UE to będą prawdopodobne, np.:

 1. kobalt,
 2. miedź
 3. metale ziem rzadkich do produkcji magnesów (Nd, Pr, Tb, Dy, Gd, Sm i Ce)czy
 4. lit i nikiel w standardzie wymaganym dla baterii.

Autor: Tomasz Lasecki

Zachęcamy do kontaktu: tomasz.lasecki@maruszkin.pl


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/795 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia Platformy na rzecz Technologii Strategicznych dla Europy (STEP) oraz zmiany dyrektywy 2003/87/WE oraz rozporządzeń (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 i (UE) 2021/241, Dz.U. L, 2024/795, 29.02.2024, dalej: „Rozporządzenie”).

[2] Rozporządzenie, art. 3 ust. 2.

[3] Rozporządzenie, art. 4 ust.1 i 7

[4] Zob. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=CELEX:52023PC0161

[5] Zob. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/HIS/?uri=CELEX:52023AE1573

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
 • pspa
 • cpc
 • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter