Dostałeś zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli?

Nie panikuj, to normalna procedura. Inspekcja Ochrony Środowiska w Polsce funkcjonuje, żeby kontrolować przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska. Bada też i ocenia jego stan. Dlatego Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowiska (WIOŚ) prowadzą postępowania kontrolne, a wcześniej wysyłają zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli.

Co to jest zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli?

Inspekcja musi poinformować przedsiębiorcę o zamiarze przeprowadzenia kontroli, zgodnie z artykułem 48 prawa przedsiębiorców. Takie zawiadomienie musi być dostarczone co najmniej na 7 dni przed dniem wszczęcia kontroli. Co prawda, przedsiębiorca może, ale nie musi, wyrazić zgodę na kontrolę przed upływem 7 dni od zawiadomienia.

Jednak musisz wiedzieć, że zasada 7 dni nie stosuje się jednak do czynności kontrolnych związanych z pobieraniem próbek i dokonywaniem oględzin, w tym pojazdów, lub dokonywaniem pomiarów. Pobieranie próbek w tym specjalnym trybie może trwać jednak maksymalnie jeden dzień roboczy, a dokonywania pomiarów 24 godziny od chwili rozpoczęcia pomiarów.

Kontrola musi być także przeprowadzona nie później niż przed upływem 30 dni. Po upływie 30 dni konieczne jest wydania kolejnego zawiadomienia.

Co musi zawierać takie zawiadomienie?

Zawiadomienie musi zawierać:

  1. oznaczenie organu;
  2. datę i miejsce wystawienia;
  3. oznaczenie przedsiębiorcy;
  4. wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli;
  5. imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji.

Warto pamiętać, że zakres przedmiotowy kontroli musi być wskazany możliwie konkretnie i nie może obejmować całej działalności przedsiębiorcy.

Od ogólnej zasady przeprowadzania kontroli po uprzednim zawiadomieniu o zamiarze jej przeprowadzenia obowiązuje szereg wyjątków. Są one wskazane m.in. w art. 48 ust. 11 praw przedsiębiorców. Wśród nich znaleźć można wyjątki, takie jak kontrole przeprowadzane przez wzgląd na bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska.

Dlaczego warto skorzystać z wsparcia prawnika podczas kontroli?

Z kontroli organ sporządza protokół, który jest swojego rodzaju podsumowaniem czynności kontrolnych. Jako przedsiębiorca, masz prawo odmówić podpisania takiego protokołu.  Od czynności kontrolnych WIOŚ, możesz też wnieść sprzeciw. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, prawnik przeprowadzi Cię przez cały proces ograniczając Twój stres. Wybór prawnika środowiskowego może okazać się korzystny też dlatego, że jeśli zajdą jakieś nieprawidłowości, to prawnik będzie w tym z Tobą od początku. Dzięki temu szybciej i sprawniej uda się rozwiązać problem.

Jeśli potrzebujesz wsparcia, to skontaktuj się z nami. Świadczymy pomoc na każdym etapie. Możemy również reprezentować Cię podczas kontroli.

Chcesz dowiedzieć się, jak przygotować się do kontroli WIOŚ? Pisaliśmy o tym tutaj.
Więcej krótkich treści edukacyjnych publikujemy na naszym profilu na LinedIn tutaj.

Autor: Franciszek Nowak

Zachęcamy do kontaktu: franciszek.nowak@maruszkin.pl

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter