Jesteś tu nowy? Zacznij tutaj

Na początku lipca 2023r. Komisja Europejska przyjęła projekt dyrektywy, która ma zmienić dotychczasową Ramową Dyrektywę Odpadową. Tym razem skupiono się m.in. na odpadach tekstylnych, które zalicza się do sektora o jednym z największych zużyć zasobów, powodujących znaczące negatywne skutki dla środowiska.

Branża tekstylna została wybrana również dlatego, że jej obecne finansowanie oraz luki technologiczne utrudniają przejście w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Sektor tekstylni nie w pełni przestrzega podstawowych zasad hierarchii postępowania z odpadami, które wymagają priorytetowego zapobiegania powstawaniu odpadów, następnie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu.

Problemy branży tekstylnej są potęgowane przez tzw. tendencję „fast fashion”, charakteryzującą się częstszym wprowadzaniem na rynek kolekcji modowych z nisko-cenowymi produktami, które zachęcają klientów do impulsywnych zakupów i zachęcają do zakupu większych ilości ubrań. Wzrost popytu na tanią odzież prowadzi do wzrostu ilości odpadów tekstylnych.

Komisja Europejska wskazuje, że całkowita ilość odpadów tekstylnych ( w tym odzież i obuwie, tekstylia domowe, tekstylia techniczne oraz odpady powstałe po produkcji i przed konsumpcją) wyniosła w 2019 r. 12,6 miliona ton. Odpady z odzieży i obuwia wyniosły 5,2 Mt, co odpowiada 12 kg na osobę rocznie w UE.

Aż 78% odpadów po konsumpcji obejmujących odzież i obuwie, tekstylia domowe i techniczne nie jest zbieranych selektywnie i trafia do pojemników na odpady zmieszane, przeznaczonych do spalenia lub składowania na składowiskach. Należy też zwrócić uwagę, że spośród selektywnie zebranych odpadów tekstylnych, tylko ok. 32% jest poddawane recyklingowi w UE (około 20% poza UE), a ok. 8% jest ponownie używanych w UE (około 38% poza UE), gdy reszta jest eksportowana.

Czym jest rozszerzona odpowiedzialność producenta w kontekście branży tekstylnej?

Rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP) to polityka środowiskowa, w której producent jest odpowiedzialny za całkowity cykl życia produktu, w tym za zarządzanie jego końcem życia, czyli na etapie odpadu. W kontekście branży tekstylnej, polityka ROP miałaby wymusić na producentach tekstyliów odpowiedzialność za zarządzanie odpadami z produktów, które wprowadzają na rynek.

Jakie zmiany są planowane w branży tekstylnej?

  1. Przede wszystkim, w projekcie proponuje się generalne reguły dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producentów tekstyliów.Szczegółowy zakres produktów objętych tym obowiązkiem został wskazany w aneksie IVc, gdzie wskazuje się kody celne. Będzie dotyczyć to przykładowo: odzieży, pościeli czy niektórych rodzajów obuwia.
  2. Przypominamy, że obowiązująca ramowa dyrektywa odpadowa nakłada na Kraje Członkowskie obowiązek selektywnej zbiórki odpadów tekstylnych od dnia 1 stycznia 2025r. Projekt jedynie uszczegóławia zasady tej zbiórki.

Z pewnością będzie to stanowić wyzwanie dla przedsiębiorców w branży tekstylnej.

  • Używana odzież ma być przede wszystkim kierowana do ponownego użycia a większa ilość odpadów tekstylnych ma być poddawana recyklingowi.
  • Przewiduje się również różnego typu zachęty dla producentów, celem zwiększenia obiegu zamkniętego produktów poprzez, m.in.: projektowanie, wprowadzanie innowacji i stymulowanie modeli biznesowych gospodarki o obiegu zamkniętym.

Kraje Członkowskie będą musiały implementować te rozwiązania w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanych przepisów.

Więcej zobacz tu KLIK oraz tu KLIK.

Autorka: Magda Biernat-Kopczyńska

Zachęcamy do kontaktu: magda.biernat@maruszkin.pl

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter