Obowiązki przedsiębiorców związane z opakowaniami

Przedsiębiorcy muszą spełniać wiele obowiązków prawnych związanych z opakowaniami. Przykładowo muszą prowadzić recykling opakowań albo kupić dokumenty zwalniające ich z ww. obowiązku. W przypadku naruszenia przepisów firma może być ukarana administracyjną karą pieniężną.


Rozszerzona odpowiedzialność producenta

Środowisko można chronić na wiele sposobów, np. zakazując jego zanieczyszczania. W przypadku niektórych produktów, np. plastikowych opakowań, ich wytworzenie jest tanie, ale zagospodarowanie powstających z nich odpadów drogie. Dlatego wprowadzono system znany jako ROP, czyli system rozszerzonej odpowiedzialności producenta. W ROP wytwórca produktu pośrednio płaci za uprzątnięcie powstającego z niego odpadu.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(dalej: „Ustawa”) określa, m.in. zasady postępowania z opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi oraz ustalania i pobierania opłaty produktowej oraz opłaty recyklingowej. Ma to na celu zmniejszenie ilości i szkodliwości dla środowiska materiałów i substancji zawartych w opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Polska jest zobligowana do osiągania ustalanych przez Unię Europejską poziomów recyklingu i odzysku opakowań.

Przepisy dotyczą, m.in.:

  1. przedsiębiorców wprowadzających opakowania,
  2. przedsiębiorców wprowadzających produkty
    w opakowaniach,
  3. prowadzących recykling i
  4. organizacji odzysku opakowań.

Obowiązki przedsiębiorców

Obowiązki przedsiębiorców są różne. Poniżej zostały one uproszczone i dostosowane do najpowszechniejszych form działalności gospodarczej.

Typowe obowiązki to:

  1. rejestracja w internetowej bazie danych znanej jako BDO (zob. https://bdo.mos.gov.pl/),

2. prowadzenie ewidencji obejmującej informacje o masie opakowań, w których wprowadzono produkty do obrotu,

3. zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak ten, w którym wyprowadzono produkty na rynek,

4. prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych i

5. złożenie corocznego sprawozdania za rok poprzedni.

Przedsiębiorcy mogą realizować obowiązki samodzielnie albo przez organizację odzysku opakowań. Organizacja na podstawie zawartej umowy przejmuje obowiązek od przedsiębiorcy w zamian za wynagrodzenie.

Konsekwencje naruszenia przepisów

Na przedsiębiorcę, który narusza przepisy może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna. Dodatkowo jest to naruszenie przepisów związanych z ochroną środowiska, które może mieć pośredni skutek. Przykładowo może ono wpłynąć na cenę spółki podczas jej sprzedaży czy na jej wizerunek.


Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • cpc
  • pipc
  • pspa

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter