Strefa Czystego Transportu w Warszawie od lipca 2024 roku

W zeszłym tygodniu radni podjęli decyzję, że Śródmieście i fragmenty centralnych dzielnic Warszawy zostaną objęte Strefą Czystego Transportu. Zakaz wjazdu do centrum obejmie najbardziej zanieczyszczające powietrze pojazdy, przede wszystkim stare diesle. Mieszkańcy strefy, osoby zameldowane i płacące podatki w Warszawie będą zwolnione z zakazu do końca 2027 r.

Jakie są przyczyny i cel wprowadzenia Strefy Czystego Transportu?

Celem uchwały jest poprawa jakości powietrza i, jak wskazuje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, jest to rozwiązanie wprowadzone w wielu innych miastach europejskich. Zmiany będą wprowadzane stopniowo i obejmują wiele wyjątków. Prezydent powołując się na skutki zmian np. w Londynie, gdzie stężenie tlenków azotu od czasu wprowadzenia rozwiązania spadło o 46%, twierdzi że jest to rozwiązanie niezbędne.

Badania przeprowadzone przez International Council on Clean Transportation pokazują, że to najstarsze samochody odpowiedzialne są za znaczną część zanieczyszczeń. Samochody wyprodukowane przed 2006 rokiem odpowiadały za 37% emisji tlenków azotu i 62% emisji pyłów.

Jakie dzielnice obejmie Strefa Czystego Transportu?

Wstępny projekt dotyczący Strefy Czystego Transportu został zaprezentowany w styczniu 2023 i po trzech miesiącach konsultacji społecznych, kolejnych miesiącach analiz i wprowadzania zmian, uzyskał ostateczny kształt. Strefa obejmie całe Śródmieście i obszar dzielnic centralnych. Granice SCT:

Źródło: Warszawa wprowadzi Strefę Czystego Transportu – Miasto Warszawa (um.warszawa.pl)

Jakie są najważniejsze założenia SCT?

  • Do końca 2027 roku z zakazu wjazdu zwolnieni będą mieszkańcy strefy i wszystkie osoby opłacające podatek i zameldowane w stolicy
  • Od stycznia 2028 roku zakaz będzie dotyczył kierujących pojazdem z silnikiem Diesla (starszym niż 13 lat) i benzynowym (starszym niż 22 lata)
  • Dla osób niezamieszkujących strefy, niezameldowanych i niepłacących podatków w Warszawie zakaz będzie funkcjonował już od lipca 2024 roku i dotyczył pojazdów z silnikiem Diesla starszym niż 18 lat i benzynowym starszym niż 27 lat.
  • Seniorzy (osoby, które do końca 2023 roku ukończą 70 lat) będą bezterminowo wyłączone z zakazów, o ile przed przyjęciem uchwały o SCT byli właścicielami swoich pojazdów.  
  • Posiadacze aut zabytkowych również będą wyłączeni z zakazu.
  • Kary za nieprzestrzeganie przepisów zakazu wjazdu do Strefy Czystego Transportu mogą wynosić do 500 zł zgodnie z art. 96c Kodeksu Wykroczeń.

Źródło: LINK

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu!

Autorka: Maria Jędrzejewska

Kontakt: maria.jedrzejewska@maruszkin.pl

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter