Jak próbuje się ograniczać się wpływ zanieczyszczeń na środowisko, jakie powoduje plastik?

Dnia 2 marca 2022 r. w Nairobi podczas 5-tej sesji Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEA-5.2) podpisano porozumienie, którego zapisy są próbą rozwiązania problemu zanieczyszczeń, jakie są spowodowane przez obecny plastik. Treścią rezolucji postanowiono objąć cały cykl życia plastiku, tj. od produkcji po jego utylizację.

Porozumienie spotkało się z dużym poparciem, bo aż 175 przedstawicieli krajów zaaprobowało porozumienie. Co więcej, cele Porozumienia wiążą do 2024 r.

Tematem przewodnim UNEA-5 było „Wzmocnienie działań na rzecz przyrody, natury w celu osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju”. W trakcie sesji podkreślano priorytetową rolę przyrody m.in. w życiu codziennym oraz w zrównoważonym rozwoju społecznym, gospodarczym i środowiskowym.

Co więcej, w treści Rezolucji odnaleźć można prośbę UNEA do dyrektora wykonawczego o zwołanie międzyrządowego komitetu negocjacyjnego. Komitet ten miałby rozpocząć prace w drugiej połowie 2022 r., z zamiarem zakończenia prac do końca 2024 r.

W celu zapoznania się z treścią Rezolucji oraz innymi materiałami, zachęcamy do skorzystania z zakładki „materiały” na stronie maruszkin.pl

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter