Szeroko pojęte kwestie dotyczące opakowań znajdują się przede wszystkim w tzw. ustawie opakowaniowej (ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1114 z późn. zm.).

  1. Co jest opakowaniem?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy opakowaniowej za opakowanie uważa się wyrób, również taki który jest bezzwrotny, wykonany z dowolnego materiału, który jest służy do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, począwszy od surowców na towarach przetworzonych kończąc.

Co więcej, na podstawie art. 3 ust. 3 powyższej ustawy zostało wydane rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie. Rozporządzenie to zawiera przykładowy spis wyrobów, które uznaje się za opakowanie a które nie. I tak, wyrobami niebędącymi opakowaniami są np.: doniczki kwiatowe stałe, torebki herbaty, wieszaki na ubrania sprzedawane osobno, znicze nagrobkowe, osłonki wyrobów wędliniarskich, mieszadełka, papier do pakowania sprzedawany oddzielnie i inne. Natomiast wyrobami będącymi opakowaniami są np.: pudełka po słodyczach, wieszaki na ubrania sprzedawane wraz z ubraniem, papierowe i wykonane z tworzywa sztucznego torby na zakupy, folia plastikowa na ubrania wyczyszczone w pralniach czy kapsułki do urządzeń do przygotowania napojów (np. z kawą, kakao, mlekiem), które są puste po użyciu.

Należy także pamiętać, że na wprowadzającym opakowania leży szereg obowiązków dotyczących m.in. wytwarzania opakowań. I tak, istnieje obowiązek ograniczania ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko substancji stosowanych do wytwarzania opakowań tak, aby:

  • opakowania nie zawierały substancji szkodliwych w ilościach, jakie mogłyby stwarzać zagrożenie dla produktu, środowiska czy zdrowia ludzi,
  • maksymalna suma zawartości pierwiastków takich jak: ołów, kadm, rtęć i chrom sześciowartościowy w opakowaniu nie przekraczała 100 mg/kg- od tej zasady istnieją pewne wyjątki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie opakowań, do których nie stosuje się wymagań dotyczących zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach.

2. Typy opakowań

Opakowania mogą być:

  • jednostkowe, są to opakowania spotykane w sklepach, punktach handlu detalicznego. Ich celem jest przekazanie produktu użytkownikowi w miejscu zakupu, np. woda w butelce PET.
  • Uczestnicy pakowania niezbędnych elementów w pudełkach na kartony na cele charytatywnezbiorcze, są to opakowania które zbierają opakowania jednostkowe, np. opakowanie foliowe zbierające 6 butelek PET. Opakowanie zbiorcze mogą być przekazywane użytkownikowi lub mogą być wykorzystywane do zaopatrywania. Opakowania te można zdjąć nie naruszając cech produktu.
  • transportowe, służą do transportu opakowań jednostkowych lub zbiorczych tak by uniemożliwić uszkodzenie produktu, są to np. palety drewniane.

3. Z czego może być wykonane opakowanie?

W definicji opakowania wskazuje się, że opakowanie może być wykonane z jakiegokolwiek materiału. Najczęściej spotykane materiały to: tworzywa sztuczne, szkło, papier i tektura, stal i aluminium, drewno, bawełna i juta czy też połączone materiały, np. papier i tektura/ różne metale tzw. wielomateriałowe.

W celu zapoznania się z treścią ustawy, rozporządzania oraz innymi materiałami, zachęcamy do skorzystania z zakładki „materiały” na stronie maruszkin.pl

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter