Czy Twoja firma spełnia minimalne gwarancje określone w Taksonomii UE?

W obliczu zakończenia cyklu rocznych sprawozdań, szczególnie tych zawierających segment informacji niefinansowych, wiele firm staje przed niełatwym zadaniem. Muszą ocenić, czy ich działalność wpisuje się w ramy Taksonomii UE. Taksonomia, będąca kluczowym elementem regulacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, wymaga od przedsiębiorstw nie tylko transparentności, ale i zgodności z szeregiem kryteriów.

W centrum tych wymagań leżą minimalne gwarancje, oparte na procedurach zrównoważonego rozwoju, które zostały sformułowane przez takie instytucje, jak ONZ oraz OECD. Przedsiębiorstwa stoją więc przed koniecznością weryfikacji, czy ich działania odpowiadają tym globalnym standardom.

Zgodność z minimalnymi gwarancjami – jakie są wymagania?

Proces dostosowania do minimalnych gwarancji z Taksonomii UE może wydawać się złożony, szczególnie dla tych, którzy dotąd nie zaimplementowali odpowiednich wytycznych ONZ i OECD. To oznacza, że działanie zgodnie z przepisami prawa to dopiero początek. Firma musi dodatkowo spełnić szereg szczegółowych wymagań, które można uprościć do kilku kluczowych punktów:

  1. Przyjęcie wewnętrznych procedur należytej staranności, które będą odzwierciedlać się w politykach i procedurach firmy.
  2. Identyfikacja oraz ocena potencjalnego negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na zrównoważony rozwój, co wymaga zaangażowania w otwarty dialog ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.
  3. Podejmowanie działań mających na celu zakończenie, zapobieganie, łagodzenie oraz naprawę negatywnych skutków działalności przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo.
  4. Ciągły nadzór nad efektywnością wdrożonych działań oraz ich realnymi efektami na zrównoważony rozwój.
  5. Publiczne raportowanie i komunikacja dotycząca polityki należytej staranności oraz działań podejmowanych w celu minimalizacji negatywnego wpływu

Wyzwaniem, z którym musi się zmierzyć wiele firm, jest przeprowadzenie szczegółowej analizy ryzyka dotyczącego zrównoważonego rozwoju na każdym etapie łańcucha wartości. Niewątpliwie, dla wielu może okazać się to zadaniem trudnym do realizacji bez odpowiedniego przygotowania i zrozumienia wymogów.

W rezultacie, nie jest nierealne przypuszczenie, że pewna liczba przedsiębiorstw, podczas pierwszego podejścia do raportowania w zakresie Taksonomii UE, może stwierdzić brak pełnej zgodności z minimalnymi gwarancjami. Niemniej jednak, rzetelny proces oceny i dostosowywania działalności do wymaganych standardów może zaowocować sukcesem. To z kolei pozwoli przedsiębiorstwom nie tylko lepiej przygotować się do przyszłych ocen, ale także efektywniej wprowadzać zasady zrównoważonego rozwoju w praktykę biznesową, co w perspektywie długoterminowej może przynieść znaczące korzyści.

Dlaczego warto podjąć współpracę z kancelarią prawną przy ocenie swojej działalności?

W obliczu skomplikowanego procesu dostosowywania działalności przedsiębiorstwa do wymogów Taksonomii UE, kluczowym krokiem może okazać się współpraca z kancelarią prawną. Pomoc specjalistów w tej dziedzinie daje korzyści, które mogą znacząco wpłynąć na proces przygotowania do raportowania oraz ocenę zgodności. Podejmując współpracę z kancelarią prawną mamy pewność, że będziemy działać a bieżąco z najnowszymi zmianami w prawie oraz interpretacjami, oszczędzamy czas, minimalizujemy ryzyko popełnienia błędu i mamy pewność, że lepiej przygotujemy się na przyszłe wymagania.  Kancelaria Maruszkin dysponuje bogatym doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą na temat wymogów Taksonomii UE oraz zrównoważonego rozwoju.

Rozumiemy złożoność wyzwań związanych z wdrażaniem minimalnych gwarancji oraz ich znaczenie dla zrównoważonego rozwoju Państwa przedsiębiorstwa. Nasze doświadczenie i specjalistyczna wiedza pozwalają nam oferować usługi na najwyższym poziomie, zapewniając naszym klientom spokój i pewność, że ich działalność jest prowadzona z poszanowaniem najwyższych standardów etycznych i prawnych.

Zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią w celu umówienia bezpłatnego spotkania, podczas którego omówimy szczegóły ewentualnej współpracy oraz odpowiemy na wszelkie pytania.

Autor: Jakub Bednarek

Zachęcamy do kontaktu: jakub.bednarek@maruszkin.pl

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • cpc
  • pipc
  • pspa

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter