Shell opublikował nowe scenariusze bezpieczeństwa energetycznego

Czym są scenariusze energetyczne Shell’a ? Od wielu lat Shell przygotowuje analizy, których celem jest przedstawienie scenariuszy rozwoju światowej energetyki. Nie są to strategie ekonomiczne Shell’a, lecz materiały analityczne pomagające dostosowywać działania biznesowe do zmieniającej się rzeczywistości.

 • Publikacja nowych scenariuszy związana jest ze skutkami rosyjskiej agresji na Ukrainę i wynikającej z tego zmiany paradygmatów w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.
 • W dziedzinie energetyki podstawowym trendem, który wpłyną na kształtowaniu się obu scenariuszy było odejście od paliw kopalnych na rzecz energii odnawialnej i energii nuklearnej.
 • Analizy Shell’a zakładają, iż energetyka oraz myślenie o relacjach międzynarodowych zdominowane jest przez kwestie bezpieczeństwa.
 • Nowe analizy uwzględniają dwa nowe scenariusze „Sky 2050” i  „The Archipelagos”.
 • Scenariusz „The Archipelagos” zakłada rosnącą konkurencję między państwami oraz dominację myślenie w kategoriach bezpieczeństwa. W tym scenariuszu w latach 20tych osiągnięte są maksymalne światowe emisje, które zaczną w widoczny sposób spadać w połowie lat 30tych. Wyścig technologiczny między państwami przekłada się na redukcję emisji, choć do końca XXI wieku globalne temperatury podnoszą się do ok. 2.2 C powyżej poziomu przedindustrialnego.
 • Scenariusz „Sky 2050” zakłada, iż skutkiem obecnego kryzysu energetycznego, jest przyśpieszenie dekarbonizacji na świecie, która prowadzona jest ze społecznym poparciem. Zamiast długotrwałych negocjacji polityki klimatycznej, na świecie dominuje podejście „just go for it!”, wynikające z ekonomicznej opłacalności podjętych działań. Największy spadek światowych emisji nastąpi w latach 30tych, a w latach 40tych neutralność klimatyczna już będzie w widocznym zasięgu. Do końca wieku temperatury będą kształtowały się na poziomie ok. 1.2 powyżej poziomu przedindustrialnego.
 • Pomimo istotnych kosztów społecznych, takich jak wycofanie silników spalinowych i ograniczenie konsumpcji mięsa, scenariusz „Sky 2050” przekłada się na większy ogólny dobrobyt, niższe ceny energii, ograniczenie konfliktów międzynarodowych i wyeliminowanie katastrofalnych skutków zmian klimatycznych.
 • W obu scenariuszach dominującym źródłem energii są źródła odnawialne, a paliwa kopalne są marginalizowane. Niezależnie jaką drogą pójdzie świat, prawdopodobnie już w latach 30tych brak będzie jakichkolwiek inwestycji w wytwarzanie energii z paliw kopalnych, co w znacznym zakresie będzie podyktowane ekonomiczną nieopłacalnością tych działań.
 • Oba scenariusze zakładają zdecydowany wzrost użycia bioenergii.  Oba scenariusze zakładają, również zupełną rezygnację z silników spalinowych w samochodach, lecz w „Sky 2050” proces ten ma miejsce 20 lat wcześniej.
 • Analizy Shell’a zakładają, że bez wzmocnienia zdolności pochłaniania i wychwytywania CO2 w zakresie LULUCF’u, DAC, BECCS i CCS/CCU nie będzie możliwe ograniczenie wzrostu globalnych temperatur zgodnie z celami Porozumienia Paryskiego.
 • Osiągniecie scenariuszu  „Sky 2050” będzie wymagało przyjęcia w latach 20tych polityk przyśpieszających komercjalizację technologii zero- i niskoemisyjnych, a w latach 30tych stymulacja ich wykorzystania, między innymi poprzez carbon pricing.

Autor: Jakub Bednarek

Zachęcamy do kontaktu: jakub.bednarek@maruszkin.pl

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
 • pspa
 • cpc
 • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter