PPWR – projekt nowego prawa UE dotyczącego opakowań zabrania wprowadzania określonych opakowań do obrotu

PPWR, czyli projekt nowego prawa UE dot. opakowań

PPWR to branżowa nazwa dla projektu rozporządzenia w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych na poziomie UE (link do materiałów). Szerzej temat PPWR przedstawialiśmy również pod linkiem. PPWR określa m.in. obowiązki podmiotów gospodarczych. I tak np. w proponowanych przepisach znajduje się ograniczenie w zakresie stosowania określonych formatów opakowań.

Dlaczego UE będzie eliminować niektóre opakowania?

Upraszczając, aby móc zapewnić wysoki poziom ochrony środowiska na rynku wewnętrznym UE oraz wysoki poziom bezpieczeństwa i higieny żywności, a także ułatwić osiąganie celów w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów opakowaniowych, nie należy więc dopuszczać do wprowadzania do obrotu opakowań zbędnych lub takich, które można wyeliminować.

Szczegółowo mówi o tym art. 22 PPWR.

Jak czytamy, podmioty gospodarcze nie mogą wprowadzać do obrotu opakowań w formatach wskazanych w wykazie, ani do wymienionych tam celów. Projekt zawiera pewne odstępstwa.

Co ważne, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych w celu zmiany załącznika V, w którym przedstawiony jest wspominamy wyżej wykaz. Zdecydowano się na t, by móc dostosować wykaz do postępu naukowo-technicznego z myślą o ograniczeniu ilości odpadów opakowaniowych. Przyjmując te akty delegowane Komisja będzie brać pod uwagę potencjał ograniczeń dotyczących stosowania określonych formatów opakowań dla ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych przy jednoczesnym zapewnieniu ogólnego pozytywnego wpływu na środowisko, a także uwzględniać będzie dostępność alternatywnych rozwiązań w zakresie opakowań spełniających wymogi określone w przepisach mających zastosowanie do opakowań do kontaktu z produktami wrażliwymi, a ponadto ich zdolność do zapobiegania zanieczyszczeniu mikrobiologicznemu produktu w opakowaniu.

Wykaz opakowań podlegających ograniczeniom w zakresie stosowania określonych formatów

PPWR w załączniku V przedstawia ograniczenia w zakresie stosowania określonych formatów opakowań.

Załącznik ten przewiduje 5 formatów opakowań co do których niebawem nastąpi ograniczenie zakresu stosowania.

Opakowaniami, których nie będą mogły wprowadzać podmioty gospodarcze do obrotu w formatach ani do wymienionych celów, są przykładowo:

  1. format opakowania: opakowania z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku, opakowania kompozytowe jednorazowego użytku lub inne opakowania jednorazowego użytku na świeże owoce i warzywa,
  2. ograniczony zakres stosowania: opakowania jednorazowego użytku służące do przechowywania mniej niż 1,5 kg świeżych owoców i warzyw, chyba że wykazano konieczność uniknięcia utraty wody lub jędrności, zagrożeń mikrobiologicznych lub wstrząsów fizycznych
  3. przykład: siatki, torebki, tacki, pojemniki,

czy

  1. format opakowania: miniaturowe opakowania jednorazowego użytku stosowane w hotelach
  2. ograniczony zakres stosowania: przeznaczone na kosmetyki, produkty higieny osobistej i artykuły toaletowe o objętości mniejszej niż 50 ml w przypadku produktów w płynie lub o wadze mniejszej niż 100 g w przypadku produktów w postaci stałej
  3. przykład: butelki z szamponem, butelki z płynem do mycia rąk i ciała, saszetki, w których umieszcza się miniaturowe kostki mydła.

Kierunek zmian polityki UE w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych pozwala sądzić, że powyższy wykaz będzie mógł być rozszerzany.

Autorka: Magda Biernat-Kopczyńska

Zachęcamy do kontaktu: magda.biernat@maruszkin.pl

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter