PPWR nakłada wymóg stosowania regranulatu w opakowaniach – co to oznacza?

Projekt nowego prawa UE dotyczącego opakowań nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki, m.in. w zakresie konieczności używania recyklatów w opakowaniach.

 1. PPWR, czyli projekt nowego prawa UE dot. opakowań

PPWR to branżowa nazwa dla projektu rozporządzenia w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych na poziomie UE (link do materiałów). Szerzej opisywaliśmy temat również pod linkiem.

Przepisy będą miały zastosowanie do wszystkich opakowań, w tym niezależnie od zastosowanego materiału. Na rynek będą mogły zostać wprowadzone tylko opakowania spełniające wymogi PPWR. Przykładowo, wszystkie opakowania będą musiały nadawać się do recyklingu.

PPWR przewiduje również wiele innych wymagań, w tym omówiony poniżej wymóg stosowania minimalnej zawartości materiałów z recyklingu z odpadów pokonsumenckich w opakowaniach z tworzyw sztucznych (dalej: „recyklat”).

 • Czego UE będzie wymagać od producentów opakowań?

Upraszczając, od dnia 1 stycznia 2030 r. część z tworzyw sztucznych w opakowaniach musi mieć następującą minimalną zawartość procentową materiałów z recyklingu odzyskanych z odpadów pokonsumenckich tworzyw sztucznych na jednostkę opakowania:

 1. 30 % w przypadku opakowań do kontaktu z produktami wrażliwymi wykonanych z politereftalanu etylenu jako głównego składnika,
 2. 10 % w przypadku opakowań do kontaktu z produktami wrażliwymi wykonanych z materiałów z tworzyw sztucznych innych niż politereftalan etylenu, z wyjątkiem butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje,
 3. 30 % w przypadku butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje,
 4. 35 % w przypadku innych opakowań.

W następnych latach ww. będą zaostrzone. Prawdopodobnie doprowadzi to do zwiększenia popytu na recyklat.

Ważną zmianą jest również obowiązek korzystania z recyklatu pochodzenia pokonsumenckiego. Widzimy realne trudności w uzyskiwaniu recyklatu pochodzenia pokonsumenckiego, chociażby dlatego, że taki recykler będzie musiał posiadać np. stosowne certyfikaty i atesty zgodności.

Wskazujemy też, że m.in. do dnia 31 grudnia 2026 r. Komisja najprawdopodobniej przyjmie akty wykonawcze ustanawiające metodykę obliczania i weryfikacji procentowej zawartości materiałów z recyklingu odzyskanej z odpadów pokonsumenckich tworzyw sztucznych w przeliczeniu na jednostkę opakowania z tworzyw sztucznych oraz zostanie przyjęty format dokumentacji technicznej, o której mowa w załączniku VII, tj. procedura oceny zgodności.

 • Cele recyklingu

PPWR przewiduje również wiążące cele recyklingu dla Polski.

Przykładowo,

 1. do dnia 31 grudnia 2025 r. – co najmniej 65 % w jednostkach masy wszystkich wytworzonych odpadów opakowaniowych,
 2. do dnia 31 grudnia 2025 r. – następujące minimalne zawartości procentowe w jednostkach masy następujących konkretnych materiałów zawartych w wytworzonych odpadach opakowaniowych:
 3. 50 % tworzyw sztucznych,
 4. 25 % drewna,
 5. (70 % metali żelaznych,
 6. 50 % aluminium,
 7. 70 % szkła,
 8. 75 % papieru i tektury.

W następnych latach powyższe wymogi będą zwiększane. Prawdopodobnie doprowadzi to do zwiększenia popytu na usługi dobrej jakości zbierania i przetwarzania odpadów.

Autorka: Magda Biernat-Kopczyńska

Zachęcamy do kontaktu: magda.biernat@maruszkin.pl

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
 • pspa
 • cpc
 • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter