Jak UE planuje ograniczyć wykorzystanie mikroplastików?

30 sierpnia 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia wykonawczego zmieniającego załącznik VII REACH tj. rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów.

Celem zmian jest ograniczenie wykorzystania mikroplastików w procesach produkcyjnych. Ograniczenie będzie obejmować mikroplastiki syntetycznego polimeru poniżej 5 mm i cząstki włókno podobne poniżej 15 mm, które są stosowane w produktach celowo i mogą być następnie uwolnione do środowiska naturalnego. Jednym ze skutków omawianego aktu może być zakazanie w kosmetykach, środkach czyszczących, pestycydach i produktach sportowych tych substancji.  Projekt przewiduje również obowiązki  sprawozdawcze dla podmiotów wykorzystujących mikroplastki w produktach.

W motywach do przedstawionego zaprezentowanego aktu Komisja Europejska podkreśliła, iż powszechna obecność maleńkich fragmentów syntetycznych lub chemicznie modyfikowanych polimerów naturalnych, które są nierozpuszczalne w wodzie, rozkładają się bardzo powoli i mogą być łatwo przyswajalne przez organizmy żywe, budzi obawy o ich ogólny wpływ na środowisko i potencjalnie na ludzkie zdrowie. Polimery te są szeroko rozpowszechnione w środowisku, znaleziono je również w wodzie pitnej i żywności. Gromadzą się w środowisku i przyczyniają się do zanieczyszczenia mikroplastikami.

W reakcji na zaproponowane zmiany legislacyjne organizacje pozarządowe (ClientEarth i European Environmental Bureau) krytycznie odniosły się do faktu, iż okresy przejściowe dla firm na dostosowanie się do tego nowego prawa będą rozłożone w czasie, np. do 12 lat w przypadku niektórych artykułów do makijażu. Organizacje podkreśliły również konieczność wzmocnienia obowiązków sprawozdawczych.

Kiedy ograniczenie wejdzie w życie?

Proponowane zmiany będą debatowane przez komitet REACH 23 września 2022 r.  Wejście w życie rozporządzenia będzie wymagało braku sprzeciwu Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Należy się spodziewać, iż akt prawny zostanie przyjęty w 2023 r.

W celu zapoznania się z treścią dokumentów oraz innymi materiałami zachęcamy do skorzystania z zakładki materiały na stronie maruszkin.pl

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter