Zrównoważony rozwój – wstęp, kwiecień 2021 r.

Zrównoważony rozwój jest różnie definiowany, np. jako rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. Innymi słowy człowiek powinien w jak najmniejszym stopniu wykorzystywać zasoby naturalne czy niszczyć środowisko. Więcej o ochronie klimatu tutaj (link do mojego artykułu), a o ochronie środowisku tutaj (https://maruszkin.pl/2021/02/27/ochrona-srodowiska-styczen-2021-r/).

Zrównoważony rozwój może odnosić się do wielu różnorodnych kwestii. Ja będę się skupiał, m.in. na:

 • rozwoju odnawialnych źródeł energii (tzw. OZE), np. fotowoltaiki i morskich farm wiatrowych,
 • taksonomii, czyli określaniu czy dana inwestycja jest ekologiczna czy nie,
 • gospodarce o obiegu zamkniętym, czyli wykorzystywaniu odpadów, np. poprzez recykling,
 • „zielonych finansach”, czyli instrumentach finansowych, które są bardziej korzystne z biznesowego punktu widzenia, jeżeli prowadzą do ochrony środowiska,
 • śladzie węglowym, czyli określaniu jak bardzo szkodliwa dla klimatu jest dana działalność gospodarcza, i
 • rozszerzonej odpowiedzialności producenta, czyli ponoszeniu kosztów utylizacji odpadów, np. opakowań, baterii czy sprzętu elektronicznego, przez podmioty, które je wytworzyły.

W Polsce obowiązuje kilkadziesiąt ustaw regulujących zrównoważony rozwój, np.:

 • ustawa o odnawialnych źródłach energii, która określa system wsparcia OZE w ramach tzw. aukcji,
 • ustawa o gospodarce opakowania i odpadami opakowaniowymi, która nakłada wiele obowiązków na przedsiębiorców, w tym do zapłaty opłaty podobnej do podatków, jeżeli nie dokonują oni recyklingu wytworzonych przez siebie opakowań, czy
 • ustawa o odpadach, która w szczegółowy sposób określa jak przedsiębiorcy mają postępowań z odpadami.

Dodatkowo każda ustawa doprecyzowana jest przez rozporządzenia wydawane przez ministra.

Większość z opisanych powyżej regulacji ma swoje źródło w aktach prawa Unii Europejskiej, które w uproszczeniu jest ważniejsze niż prawo krajowe. Więcej na ten temat zob. [link do mojego artykułu z kategorii prawo UE]. W dalszych tekstach będę w bardziej szczegółowy sposób opisywał poszczególne zagadnienia.

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
 • pspa
 • cpc
 • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter