Znamy już wysokość kaucji za opakowania – nowy projekt ustawy kaucyjnej

  1. Kaucja za opakowania

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach (UC98), potocznie zwany projektem o systemie kaucyjnym, został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 12 kwietnia. Jest to kolejna wersja tego projektu. Jednakże tym razem, Ministerstw Klimatu i Środowiska opublikowało rozporządzenie, w którym wskazuje już konkretną wartość kaucji w Polsce.

Przypomnijmy, projekt o systemie kaucyjnym wprowadza do polskiego prawa obowiązkową kaucję na dane typy opakowań i są to:

  1. butelki z tworzyw sztucznych (w tym z plastiku) jednorazowego użytku o pojemności do 3 l,
  2. butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 l,
  3. puszki metalowe o pojemności do 1 l.

Powszechny system kaucyjny ma obowiązywać w Polsce od 2025 r.

Powyżej wspomniane rozporządzenie wskazuje, że kaucja będzie na poziomie 50 gr, bez względu na rodzaj materiału. Ma to zapewnić jednolitą wysokość kaucji w odniesieniu do poszczególnych rodzajów opakowań dla wszystkich uczestników systemu kaucyjnego na terytorium całego kraju.

Producenci będą musieli umieszczać informacje o wysokości kaucji na powyższych typach opakowań.

  • Jaki jest cel systemu kaucyjnego w Polsce?

Głównym celem wprowadzenia systemu kaucyjnego to zachęta dla konsumentów do selektywnej zbiórki odpadów oraz ograniczanie ilości odpadów, które trafiają na składowiska odpadów. W systemie kaucyjnym, opakowania mają być oddawane do specjalnego punktu zbiórki. Konsument w zamian za oddanie opakowania otrzyma zwrot kaucji. Taka praktyka sprzyja rozwojowi sektora recyklingu i przetwarzania odpadów, a to będzie mogło mieć bezpośredni wpływ na ochronę środowiska.

  • Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek napoje w opakowaniach objętych kaucją będą musieli umieszczać informację o wysokości kaucji na tych opakowaniach. Z kolei sklepy uczestniczące w tym systemie będą musiały zwrócić pobraną przy zakupie kaucję w momencie zwrotu opakowań lub odpadów opakowaniowych.

Sklepy o powierzchni powyżej 200 mbędą zobowiązane do zbiórki pustych opakowań i zwrotu kaucji, natomiast mniejsze placówki będą mogły wstąpić do systemu dobrowolne.

  • Ile wynosi kaucja w innych państwach europejskich?

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR) kaucja, np. w Chorwacji wynosi 0,07 euro za opakowanie, w Niemczech z kolei 0,25 euro dla wszystkich rodzajów opakowań. Natomiast w Finlandii kaucja uzależniona jest od rodzaju opakowania.

Planowane rozwiązanie ma na celu gospodarkę odpadami, która będzie bardziej zrównoważona, a tym samym zmniejszy negatywne oddziaływanie w zakresie gospodarki odpadami na środowisko.

Autorka: Magda Biernat-Kopczyńska

Zachęcamy do kontaktu: magda.biernat@maruszkin.pl

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter