Projekt ustawy implementującej Dyrektywę SUP trafił do prac Sejmowych

W dniu 3 lutego 2023 r. został skierowany do dalszych prac legislacyjnych projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3009).

Projekt ten implementuje przepisy tzw. Dyrektywy SUP, tj. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (Dz.U. L 155 z 12.6.2019, str. 1—1).

Aby zapoznać się z tekstem Dyrektywy SUP kliknij tu: https://maruszkin.pl/wp-content/uploads/2022/02/dyrektywa-parlamentu-europejskiego-i-rady-ue-2019-904-z-dnia-5-czerwca-2019-r.-w-sprawie-zmniejszenia-wplywu-niektorych-produktow-z-tworzyw-sztucznych-na-srodowisko.pdf

W dniu 7 lutego 2023 r. powyższy projekt został skierowany do I czytania w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Termin na przedstawienie sprawozdania został wyznaczony na dzień 6 marca 2023 r.

Mimo, że Polska ma opóźnienia związane z implementacją przepisów, to można zaobserwować proaktywne zachowanie branży, która zaczęła przygotowywać się na wejście przepisów.

W stosunku do poprzedniej wersji zaszło kilka zmian.

Między innymi, warto zwrócić uwagę na wprowadzoną propozycję administracyjnej kary pieniężnej w wysokości od 10 000 zł- 500 000 zł za wprowadzanie do obrotu produktów w jednorazowych opakowaniach na napoje będących pojemnikami z tworzyw sztucznych o pojemności do trzech litrów, których zakrętki i wieczka wykonane z tworzyw sztucznych nie pozostają przymocowane do tych pojemników podczas etapu zamierzonego użytkowania napoju. Zgodnie z projektem, od 1 lipca 2024 r., wprowadzający produkty w jednorazowych opakowaniach na napoje będących pojemnikami z tworzyw sztucznych o pojemności do trzech litrów może wprowadzać do obrotu napoje w tych pojemnikach, jeżeli ich zakrętki i wieczka wykonane z tworzyw sztucznych pozostają przymocowane do tych pojemników podczas etapu zamierzonego użytkowania napoju.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem projektu ustawy, który został skierowany do prac Sejmowych tutaj.

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter