Prawnicy kancelarii Maruszkin prowadzili szkolenia w ramach warsztatów „Aspekty regulacyjne i techniczne w zakresie ochrony środowiska”

W dniach 28-29 września Tomasz Lasecki i Jakub Bednarek z kancelarii Maruszkin prowadzili szkolenia w ramach warsztatów „Aspekty regulacyjne i techniczne w zakresie ochrony środowiska” organizowanych przez MMC Polska.

Tomasz Lasecki omawiał zmiany w dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych (IED), które zaproponowała KE w kwietniu 2022 r. Podczas szkolenia omówiono jaki wpływ będzie miała wspominania nowelizacja na funkcjonowanie instalacji oraz do jakich standardów będą one musiały być w przyszłości dostosowane. Szczególną uwagę poświecono konieczności dostosowania instalacji do konkluzji BAT oraz wynikającego z tego obowiązku aktualizacji pozwoleń zintegrowanych

Jakub Bednarek podczas dwóch paneli przedstawił podstawowe założenia Europejskiego Zielonego Ładu oraz jego wpływ na środowisko regulacyjne, w tym planowane działania UE w obszarze zielonych finansów. Następnie uczestnikom warsztatów przybliżone zostały najważniejsze zasady funkcjonowania Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (EU ETS). Podczas szkolenia skupione się na istotnych zmianach w systemie, które wpłyną na funkcjonowanie dużych podmiotów przemysłowych.

Prawnicy Kancelarii Maruszkin na co dzień doradzają w obszarach objętych szkoleniem.   

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • cpc
  • pipc
  • pspa

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter