Obowiązek ujednolicenia kolorystyki pojemników i worków na selektywną zbiórkę wybranych frakcji odpadów

Wybrane  frakcje odpadów zbierane są w Polsce selektywnie. O tym, w jaki sposób prawidłowo zbierać frakcje odpadów mówi Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. poz. 906) (dalej: „rozporządzenie”).

Systemem selektywnej zbiórki odpadów objęte są papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady. Przypominamy, że od dnia 1 lipca 2022 r. obowiązuje ujednolicona kolorystyka pojemników i worków na odpady zbierane selektywnie. Oznacza to, że pojemnik lub worek musi być we właściwym kolorze- przewidzianym dla danej frakcji i jednocześnie musi być oznakowany odpowiednim napisem.

Oznacza to, że pojemniki (worki) na odpady komunalne musza być odpowiednio oznakowane
w zależności od rodzaju odpadów, i tak:

  1. odpady z papieru zbiera się w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier”,
  2. odpady z metalu, tworzyw sztucznych, wielomateriałowych zbiera się w pojemnikach lub workach koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
  3. odpady opakowaniowe ze szkła zbiera się w pojemnikach lub workach koloru zielonego, oznaczonych napisem „Szkło”,
  4. odpady bio zbiera się w pojemnikach lub workach koloru brązowego, oznaczonych napisem „Bio”.

Dodatkowo przypominamy, że:

  1. odpady zmieszane zbiera się w pojemnikach lub workach koloru czarnego,
  2. odpady zielone zbiera się w pojemnikach lub workach koloru brązowego.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy pojemniki, mogą obniżać walory estetyczne przestrzeni publicznej,
w której się znajdują (mowa tu zwłaszcza o miejscach o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym). Wówczas dopuszcza się pokrycie ich tylko w części odpowiednim kolorem, jednak nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, w sposób widoczny dla korzystających
z pojemników. Przepis wskazuje, że może to być wyłącznie zewnętrzna część pojemnika – tj. front pojemnika.

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter