Jesteś tu nowy? Zacznij tutaj

prawnik

Jakub Bednarek, LL. M.

Jakub Bednarek jest prawnikiem w Kancelarii Maruszkin specjalizującym się w doradztwie w zakresie prawa i polityki klimatycznej oraz zrównoważonych finansów. W przeszłości pracował na stanowisku głównego specjalisty ds. rynków CO2 w Wydziale Polityki Klimatycznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, między innymi biorąc udział w negocjacjach pakietu legislacyjnego „Fit for 55” czy planu „REPowerEU”. Pełnił również funkcję asystenta prawego w Sądzie Najwyższym Izraela. Posiada doświadczenie w zakresie:

  • doradztwie w zakresie funkcjonowania rynków CO2, w tym przede wszystkim w odniesieniu do Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisjami (EU ETS), kształtującego się mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) oraz dobrowolnych rynków,
  • sporządzeniu opinii prawnych w zakresie skomplikowanych kwestii regulacyjnych, w tym z uwzględnieniem praw międzynarodowego oraz prawa państw trzecich,
  • doradztwie w zakresie szeroko pojętej polityki klimatycznej oraz związanego z tym procesem dekarbonizacji przedsiębiorstw,
  • reprezentowaniu podmiotów gospodarczych w krajowym i unijnym procesie legislacyjnym, w tym wz. z przyjmowaniem rozporządzeń delegowanych na podstawie Taksonomii,
  • prowadzenia postępowań administracyjnych.

Wykształcenie

Jakub Bednarek uzyskał tytuł LL. M. w zakresie prawa międzynarodowego i europejskiego na KU Leuven w Belgii oraz ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Odbył również półroczne stypendium na Uniwersytecie w Glasgow.  Obecnie prowadzi zajęcia akademickie na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jego zainteresowania akademickie koncentrują się na relacji pomiędzy prawami człowieka a zmianami klimatycznymi.  

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter