prawnik

Jakub Bednarek, LL. M.

  • doradztwo w zakresie funkcjonowania rynków CO2, w tym przede wszystkim w odniesieniu do Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisjami (EU ETS), kształtującego się mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) oraz dobrowolnych rynków,
  • sporządzanie opinii prawnych z uwzględnieniem prawa międzynarodowego oraz prawa państw trzecich,
  • doradztwo w zakresie polityki klimatycznej oraz związanego z tym procesem dekarbonizacji przedsiębiorstw,
  • reprezentowanie podmiotów gospodarczych w krajowym i unijnym procesie legislacyjnym, w tym wz. z przyjmowaniem rozporządzeń delegowanych na podstawie Taksonomii,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych.

Jakub Bednarek jest prawnikiem w Kancelarii Maruszkin specjalizującym się w doradztwie w zakresie prawa i polityki klimatycznej oraz zrównoważonych finansów. W przeszłości pracował na stanowisku głównego specjalisty ds. rynków CO2 w Wydziale Polityki Klimatycznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, między innymi biorąc udział w negocjacjach pakietu legislacyjnego „Fit for 55” czy planu „REPowerEU”. Pełnił również funkcję asystenta prawego w Sądzie Najwyższym Izraela.

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter