Jesteś tu nowy? Zacznij tutaj

prawnik

Franciszek Nowak

Franciszek Nowak jest prawnikiem w Kancelarii Maruszkin specjalizującym się w doradztwie w zakresie prawa i polityki klimatycznej oraz zrównoważonych finansów. W przeszłości pracował jako asystent prawnika w Fundacji Frank Bold, biorąc udział w licznych postępowaniach środowiskowych. Odbył także staż w Parlamencie Europejskim uczestnicząc w pracach grupy Greens/EFA podczas tworzenia m.in. Wspólnej Polityki Rolnej. Jest także członkiem the Central & Eastern Europe & Central Asia Resource Hub on Business & Human Rights. Posiada doświadczenie w zakresie: 

  • sporządzeniu opinii prawnych w zakresie skomplikowanych kwestii regulacyjnych, w tym z uwzględnieniem praw międzynarodowego oraz prawa państw trzecich, 
  • doradztwie w zakresie szeroko pojętej polityki klimatycznej, 
  • wsparcia w ramach reprezentowania organizacji społecznych i ekologicznych, 
  • prowadzenia postępowań administracyjnych. 

Wykształcenie

Franciszek Nowak ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Odbył również półroczne stypendium badawcze na Uniwersytecie w Uppsali finansowane przez Fundusz Stypendialny im. Ryoichi Sasakawa dla Młodych Liderów, w ramach którego m.in. wygłaszał referat podczas Światowego Kongresu Prawa Konstytucyjnego w Republice Południowej Afryki. Obecnie jest członkiem Grupy Badawczej Praw Natury i Zwierząt przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu Prawa Konstytucyjnego. Jego zainteresowania akademickie koncentrują się na podmiotowości prawnej natury, zrównoważonym biznesie i relacji pomiędzy prawami człowieka a zmianami klimatycznymi.   

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter