Nowelizacja Dyrektywy EPBD – Rewolucja w Efektywności Energetycznej Budynków

Wprowadzona przez Unię Europejską nowa Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) zapowiada istotne zmiany w sektorze budownictwa, które będą miały wpływ zarówno na środowisko, jak i na gospodarki państw członkowskich. Jej podstawowym celem jest sprawienie, że do 2050 roku sektor budownictwa będzie neutralny dla klimatu. Nowe budynki zajmowane przez władze publiczne lub będące ich własnością powinny być zeroemisyjne od 2028 roku, a w przypadku innych nowych budynków do 2030 roku.

Jakie są najważniejsze aspekty, które każdy inwestor, deweloper oraz zarządca nieruchomości powinien wiedzieć?

1. Zwiększenie Efektywności Energetycznej Budynków:

   – Nowelizacja wprowadza minimalne normy charakterystyki energetycznej, które mają zainicjować gruntowne renowacje budynków, podnosząc ich efektywność energetyczną oraz zmniejszając emisje gazów cieplarnianych.

   – Państwa członkowskie mają za zadanie opracowanie narodowych planów renowacji, które umożliwią transformację istniejących budynków w obiekty bezemisyjne do roku 2050.

2. Promocja Energii Odnawialnych i Dekarbonizacja Budynków:

   – Wprowadzenie wymogu stosowania energii ze źródeł odnawialnych oraz plany wycofywania paliw kopalnych z systemów ogrzewania i chłodzenia to kroki, które mają na celu zwiększenie bezemisyjności nowych i istniejących budynków.

3. Wsparcie i Finansowanie Renowacji Budynków:

   – UE zapewnia wsparcie finansowe i techniczne dla renowacji budynków poprzez fundusze krajowe i unijne, a także programy mające na celu zwiększenie skali i tempa renowacji.

Dodatkowe Informacje z Dyrektywy:

   – Wprowadzenie „paszportów renowacji” oraz infrastruktury wspierającej zrównoważoną mobilność.

   – Regularne przeglądy systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

   – Wprowadzenie inteligentnych budynków i technologii mających na celu poprawę zarządzania energią i komfortu użytkowania.

Te zmiany są częścią szerszej strategii UE znaną jako Zielony Ład, mającej na celu zwiększenie niezależności energetycznej Europy poprzez ograniczenie wykorzystania importowanych paliw kopalnych oraz walkę z ubóstwem energetycznym.

Dla inwestorów i deweloperów: Zrozumienie tych przepisów jest kluczowe do planowania przyszłych projektów i przystosowania istniejących nieruchomości do nowych wymogów.

Dla zarządców nieruchomości: Adaptacja do nowych przepisów może oznaczać potrzebę inwestycji w nowe technologie oraz przemodelowanie systemów energetycznych, co może wpłynąć na wartość nieruchomości i koszty eksploatacji.

Jako kancelaria specjalizująca się w prawie klimatycznym i ochronie środowiska, jesteśmy gotowi wspierać naszych klientów w zrozumieniu i implementacji tych przepisów, zapewniając specjalistyczne doradztwo i reprezentację prawna.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc dostosować Twoje przedsięwzięcia do najnowszych wymogów prawnych.

Autor: Franciszek Nowak

Franciszek Nowak

Zachęcamy do kontaktu: franciszek.nowak@maruszkin.pl

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter