Europejski Portal Emisji Przemysłowych – dostęp społeczeństwa do danych środowiskowych i narzędzie do monitorowania przemysłu

Unia Europejska przyjęła nowe przepisy na temat Europejskiego Portalu Emisji Przemysłowych. Od 2028 r. duży przemysł i energetyka będą miały nowe obowiązki dotyczące sprawozdawczości środowiskowej.

Ustanowienie Europejskiego Portalu Emisji Przemysłowych

Duży przemysł i energetyka na terenie Unii Europejskiej muszą przestrzegać wielu różnych przepisów ograniczających emisje przemysłowe. Na przykład przedsiębiorcy muszą  przed rozpoczęciem działalności uzyskać pozwolenie zintegrowane.

Istnieje również wiele obowiązków sprawozdawczych dot. emisji zanieczyszczeń. Unia uznała jednak, że obecne przepisy nie są wystarczająco przejrzyste dla społeczeństwa i zdecydowała się przyjąć nowe rozporządzenie w sprawie przekazywania danych środowiskowych z instalacji przemysłowych i ustanowienia Europejskiego Portalu Emisji Przemysłowych (dalej: „EPEP”)[1].

Jakich przedsiębiorców będą dotyczyły nowe obowiązki?

Nowe przepisy będą dotyczyły operatorów prowadzących określone rodzaje działalności, przede wszystkim objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, np.:

 1. elektrownie o mocy powyżej 50 MW,
 2. wielkoskalowa produkcja i obróbka metali,
 3. cześć przemysłu chemicznego,
 4. wielkoskalowa gospodarka odpadami, w tym instalacje termicznego przekształcania,
 5. średnie obiekty energetycznego spalania,
 6. cześć górnictwa czy
 7. duże oczyszczalnie ścieków komunalnych.

Jakie będą nowe obowiązki operatorów?

Operator instalacji będzie musiał corocznie przekazać informacje dotyczące między innymi:

 1. emisji do powietrza, wody i gleby,
 2. wytwarzania odpadów powyżej określonych progów,
 3. dane dotyczące wykorzystania wody, energii oraz odpowiednich surowców,
 4. wielkość produkcji oraz liczbę godzin pracy czy
 5. dane dotyczące zakładu.

Sankcje za naruszenie tych obowiązków będą określone w polskich przepisach.

Kiedy będą stosowane nowe przepisy?

Upraszczając, nowe przepisy będą stosowane od 2028 r. Przedsiębiorców, którzy chcą się przygotować do nowych obowiązków zachęcamy do kontaktu.


Autor: Tomasz Lasecki

Tomasz Lasecki

Kontakt: tomasz.lasecki@maruszkin.pl

[1] Pobierz rozporządzenie TUTAJ

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
 • pspa
 • cpc
 • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter