Brytyjski  Advertising Standards Authority (ASA), organ samoregulacyjny działający na podobnych zasadach co polska Rada Reklamy, uznał, iż kampania reklamowa HSBC podczas, której w trakcie trwania COP’u 26 prezentowano przywiązanie banku do ochrony klimatu, wprowadzała w błąd jej odbiorców.

W październiku 2021 r. HSBC prezentowała na ulicach Londynu i Bristolu dwa rodzaje plakatów wskazujących na przywiązanie banku do ochrony klimatu. Pierwszy plakat przedstawiał zdjęcie wykonane z lotu ptaka fal rozbijających się o brzeg z tekstem, który stwierdzał: „Climate change doesn’t do borders. Neither do rising sea levels. That’s why HSBC is aiming to provide up to $1 trillion in financing and investment globally to help our clients transition to net zero”. Drugi plakat zawierał zdjęcie słojów drzew z tekstem, który stwierdzał: „Climate changes doesn’t do borders. So in the UK, we’re helping to plant 2 million trees which will lock in 1.25 million tonnes of carbon over their lifetime”.

ASA otrzymała liczne skargi (45) na wspomniane reklamy, w których autorzy wskazywali, iż wprowadzają one odbiorców w błąd, gdyż pomijające istotne informacje na temat udziału HSBC w emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych.

Zgodnie z kodeksem reklamy stosowanym przez ASA reklamy dotyczące ochrony środowiska nie mogą wprowadzać odbiorcę w błąd, w tym pomijać istotne informacje dotyczące działalności reklamodawcy.  

Oceniając skargę ASA wskazała, iż obok finansowania działań przyjaznych dla klimatu HSBC jednocześnie finansuje działanie związane emisjami GHG, które przekładają się na emisje 65,3 milionów ton CO2 rocznie . Ponadto dane te pomijają liczne branże wysokoemisyjne wspierane przez HSBC, takie jak energetyka i usługi komunalne, budownictwo, transport i wydobycie węgla, w związku z tym w rzeczywistości ta liczba jest zdecydowanie wyższa.  Jednocześnie z  danych dostarczonych przez HSBC wynikało, iż bank zamierza nadal finansować wydobycie węgla energetycznego i produkcję energii elektrycznej  z paliw kopalnych do 2040 r. (do 2030 r. w państwach OECD).

Według ASA oznacza to, iż pomimo prośrodowiskowych inicjatyw podkreślonych w reklamach,  HSBC nadal znacząco finansuje inwestycje w przedsiębiorstwa i branże, które emitują znaczne ilości GHG. Jednocześnie  zaskarżone reklamy nie informowały o tym fakcie  i standardowy konsument nie mógł być świadomy wsparcia jakie otrzymują wysokoemisyjne branże ze strony HSBC. Fakt ten może wpłynąć na zrozumienie przez konsumentów ogólnego przesłania reklam i dlatego powinien być wyraźnie zaznaczone w reklamach. ASA doszła do wniosku, że reklamy pomijały istotne informacje i dlatego wprowadzały w błąd.

Link do oceny ASA.

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter