Jak UE zamierza wesprzeć finansowo uniezależnianie się od rosyjskich nośników energii?

W odpowiedzi na skompilowaną sytuację geopolityczną, w tym szantaż energetyczny Rosji, Komisja Europejska przedstawiła plan „REPowerEU”. Celem strategii jest budowa europejskiej niezależności energetycznej, przede wszystkim poprzez uniezależnienie się od dostaw rosyjskich surowców. REPowerEU, opracowany przy pomocy Międzynarodowej Agencji Energetycznej, zakłada: i)oszczędzania energii,  ii) rozwój OZE  i  iii) dywersyfikacja dostaw energii.

Część z kosztów wdrożenia planu REPowerEU będzie sfinansowana ze sprzedaży uprawnień EU ETS. Komisja przewidziała wygenerowanie w tej drodze 20 mld EUR do 2026 r. W założeniu Komisji Europejskiej środki te miały pochodzić ze sprzedaży uprawnień znajdujących się w Rezerwie Stabilności Rynkowej, tzw. MSR. Rozwiązanie to zostało, jednak skrytykowane przez Radę i Komisję ENVI Parlamentu Europejskiego.

Rada, która przyjęła  konkluzję w tej sprawie 4 października,  proponuje wykorzystanie uprawnienia z funduszu innowacyjnego (75%) i oraz „pożyczenie” uprawnień z puli przeznaczonej na lata 2027-30, tzw. frontloading (25%).  Z drugiej strony Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego proponuje pozyskanie niezbędnych środków jedynie w drodze frontloading’u. Sprzeciwia się ona propozycji Rady dotyczącej zmniejszenia puli uprawnień znajdujących się w Funduszu Innowacyjnym oraz również jest wysoce sceptyczna wobec oryginalnej propozycji Komisji.

Ostateczny mechanizm finasowania REPowerEU będzie zależał od wyniku negocjacji między Radą a Parlamentem Europejskim.  Finalne decyzje w tej sprawie mogą mieć istotny wpływ na kształtowanie się cen uprawnień EU ETS i rozłożenie ciężaru redukcyjnego w systemie. Frontloading pozwoli na większe emisje w latach 2023-26, lecz będzie wiązał się z przyspieszoną redukcją w latach 2027-30. Zwiększenie podaży uprawnień również prawdopodobnie wpłynie na obniżenie się cen w systemie EU ETS względem scenariusza zakładającego braku interwencji na rynku.

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter